search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

3 votes
1 answer 14 views
Sekiranya sesebuah projek (Sekolah - IBS) masih dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP); bolehkah pihak Klien memasang peralatan baharu seperti sinki di luar bilik darjah pada koridor bangunan IBS yang baharu? Ini susulan arahan yang diterima oleh pihak sekolah daripada Jabatan Pendidikan Negeri untuk memasang sinki di depan kelas bagi kegunaan murid dalam Norma Baharu bagi Pencegahan COVID-19.
answered 5 days ago in Quality Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
2 votes
0 answers 8 views
Tandatangan Lukisan KM oleh Jbtn Tanah & Galian mengambil masa 2 minggu. Sekiranya semasa Mesyuarat UR20A terdapat ulasan atau komen oleh PlanMalaysia yang perlu ditambahbaik oleh pasukan perekabentuk JKR, adakah proses tandatangan tersebut perlu dilaksanakan semula? ... iya, ini akan melewatkan kenyataan iklan tender bagi sesuatu projek. Adakah cara yang mudah bagi menyelesaikan masalah ini?
asked Oct 22 in Time Management shdzain 13,510 points 20 40 103
4 votes
0 answers 9 views
Pelaksanaan garis panduan ini telah dikuatkuasa bermula 1 Januari 2016 dan akan tamat pada 31 Disember 2020. Sehubungan dengan itu, Jumlah projek yang menggunapakai garis panduan tersebut? Jumlah projek yang telah menuntut kos sebenar pengalihan dalam tempoh 6 bulan dari ... Adakah penggunaan garis panduan ini akan dilanjutkan? As-built pelan disalinkan ke pejabat JKR Negeri/Daerah & CSFJ (GIS)?
asked Oct 7 in Cost Management SKhadijah 10,950 points 10 33 76
7 votes
2 answers 44 views
Semoga dengan adanya AUDIT SPKKP dapat membantu JKR dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan pekerja di tapak bina dan premis jabatan.
answered Oct 6 in Project Management rajarusdy 720 points 1 2 10
2 votes
0 answers 9 views
Di dalam laporan penilaian teknikal, bagaimanakah % wajaran ini dipertimbangkan dan diulas. Boleh beri contoh? #sayabudakbaharubelajar
asked Oct 3 in Project Management shdzain 13,510 points 20 40 103
3 votes
1 answer 36 views
Adakah Lukisan Siap Bina bagi Projek yang menggunakan PAP perlu ditandatangani oleh Jurutera Profesional pihak kontraktor...? Terima Kasih.
answered Sep 17 in Project Management TanCK 48,700 points 106 193 350
5 votes
1 answer 44 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
answered Sep 7 in Cost Management hishamb 2,860 points 6 12 29
2 votes
1 answer 39 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
answered Aug 28 in Scope Management shdzain 13,510 points 20 40 103
6 votes
3 answers 102 views
Perlukan ada pelan kerja ukur terlebih dahulu sebelum disiplin arkitek memulakan pelan konsep bangunan agar tiada pindaan berulang? Terutama mukabumi yang berkontour?
answered Jul 23 in Project Management Azlan 1,130 points 3 6 18
10 votes
2 answers 70 views
Siapakah pihak yang menetapkan tempoh penyiapan projek JKR, dan apakah kaedah penentuan panjang tempoh projek yang dijalankan?
answered Jul 16 in Project Management TanCK 48,700 points 106 193 350
6 votes
1 answer 61 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Contract At Large" dan adakah ia hanya digunakan hanya pada projek Reka dan Bina atau termasuk juga dengan projek konvensional. Mohon pencerahan.
answered Jul 15 in Procurement Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
16 votes
3 answers 180 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
answered Jul 1 in Time Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
6 votes
2 answers 78 views
Berdasarkan PK 3.1 Proses Perolehan Perkhidmatan Perunding secara LTKBS, tempoh lantikan perunding adalah 6-7 minggu. Adakah tempoh ini relevan? Boleh beri contoh lantikan perunding projek yang berjaya dilantik dalam tempoh tersebut.
answered Jul 1 in Procurement Management haziman 620 points 2 5 11
2 votes
1 answer 29 views
Hospital masih beroperasi seperti biasa dan ruang di bahagian bawah bumbung yang ditukar tidak boleh dialihkan kerana melibatkan peralatan medical yang rumit. Risiko tile bumbung jatuh atau bahan binaan jatuh ke dalam ruang di bawah kerja-kerja penukaran ... kecederaan kepada pengguna dan mencemarkan ruangan tersebut. Sejauh mana net keselamatan membantu atau adakah kaedah keselamatan yang lain?
answered Jun 25 in Risk Management TanCK 48,700 points 106 193 350
2 votes
1 answer 41 views
Siapakah yang bertanggungjawab di peringkat pewujudan projek? Bagaimanakah menentukan tanggungjawab kementerian/jabatan berkenaan yang membuat permohonan khidmat nasihat teknikal ke JKR di dalam membuat semakan dan menyediakan anggaran kos bagi projek di bawah RMK-12?
answered Jun 24 in Communication Management khairilhizar 47,470 points 33 87 171
3 votes
1 answer 38 views
Penyediaan Program Kerja Asal kontraktor pada peringkat awalnya adalah baik. Ketika dalam tempoh kontrak, terdapat pemberian lanjutan masa (EOT) dan Program Kerja Asal perlu dibuat pindaan termasuk unjuran RKK RKF. Ketika proses ini, terdapat beberapa kontrak ... bulan) yang mana akan menyukarkan semua pihak. Adakah terdapat cadangan atau tindakan bagi mengatasi permasalahan ini? Terima Kasih.
answered Jun 23 in Project Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
1 vote
0 answers 11 views
1. Berdasarkan kepada SAKPKR Bil 30/2019 dasar JKR mengenai pelaksanaan projek pembangunan fizikal.Merujuk Perkara 5.1 Jabatan telah membangunkan SKALA bagi tujuan memantau dan mengawal prestasi pelaksanaan projek termasuk kerja ubahsuai dan naiktaraf dari ... pegawai tersebut dalam konsep pemahaman kerja penyenggaraan bagi menentukan samada kontrak tersebut di daftarkan dalam SKALA atau SPSBV3?
asked Jun 23 in Project Management Mus Fiera 2,050 points 3 7 21
10 votes
2 answers 59 views
Terdapat 4 peringkat Gerbang Nilai (GN 1, 2, 3, 4) yang perlu dilaksanakan. Apakah cabaran besar dan di peringkat manakah kebiasaannya isu timbul? Apakah metadologi yang berkesan digunapakai dalam menangani isu dan cabaran ini?
answered May 7 in Scope Management shdzain 13,510 points 20 40 103
47 votes
7 answers 263 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
answered May 3 in Project Management shdzain 13,510 points 20 40 103
8 votes
1 answer 57 views
Salah satu penjadualan yang popular digunakan oleh pengurus projek adalah teknik Carta Gantt. Mengapakah kita menggunakan Carta Gantt dalam melaksanakan projek? Apakah kelebihan teknik ini berbanding teknik lain seperti teknik CPM/PERT?
answered Apr 29 in Quality Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
18 votes
2 answers 54 views
Bilakah JKR bersedia untuk melaksanakan perolehan tender kerja-kerja bangunan (Dokumen Tender) secara elektronik?
answered Apr 21 in Procurement Management khudri 24,590 points 38 94 187
7 votes
1 answer 30 views
Warga JKR yang di hormati, Di pagi Jumaat PKP yang berkat ini, ingin saya berkongsi koleksi video JKR yang sarat dengan ilmu, antaranya adalah video interview Pengarah/ Pengarah Kanan/ KPKR yang hampir bersara (initiative ECKM, CPAB), Projek Touch Point yang ... /JKRMalaysia Terimakasih.. Ir Dr Hannerita Mohamad Zainal Unit Elektrik, CREaTE Your Best Asset is Your Mind Learn Anytime, Anywhere..
answered Apr 16 in Integration Management AzMH79 5,440 points 2 18 44
14 votes
1 answer 62 views
Bolehkah kerja-kerja di bawah item WPS ditukar kepada WKP?
answered Apr 16 in Project Management Maryati 890 points 4 11
5 votes
0 answers 27 views
Adakah boleh difikirkan menjadikan Pejabat Pengurusan Portfilo sebahagian daripada stakeholder kontrak pembinaan?Ini adalah kerana keadaan kerja yang melibatkan pengurusan projek banyak melibatkan pejabat ini termasuklah pada peringkat awal kontrak sehingga pemantauan projek. ... 'product' yang dihasilkan dan menyebabkan ada sebilangan menyatakan pejabat tersebut 'tidak bekerja'. Mohon pandangan.
asked Apr 15 in Procurement Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
8 votes
1 answer 28 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
answered Apr 14 in Cost Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
14 votes
1 answer 63 views
1. Keperluan Kebenaran Merancang dan kelulusan PBT bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 2. Keperluan CCC bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 3. Sumber rujukan atau punca kuasa kepada perkara di atas.
answered Apr 7 in Project Management Maryati 890 points 4 11
5 votes
1 answer 22 views
Q-plan, D-plan dan C-plan telah diwajibkan. Tetapi, adakah sekiranya ISO ini tidak aplikasikan di JKR, kita tidak menjalankan pengurusan kualiti. Perkara yag sama bg Pelan Pengurusan Projek (PMP). PMP merupakan amalan terbaik bagi mengurus projek dan kini ... wajib. Adakah ditinggalkan terus amalan terbaik itu sekiranya ia tiada dlm Q-plan dan yg lainnya. Bagaimanakah caranya kita mengurus projek?
answered Apr 6 in Time Management mhafizs 13,080 points 4 32 88
7 votes
1 answer 31 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered Apr 4 in Quality Management hawaliza 500 points 1 6
5 votes
2 answers 66 views
Adakah JKR mempunyai senarai planner CPM yang betul2 kompeten (dari luar) yang ditauliahkan @ certified oleh JKR untuk dijadikan rujukan oleh pegawai di tapak semasa kelulusan planner dibuat?(Contohnya auditor RSA) Boleh dikatakan kebanyakan Planner CPM di tapak yg ... ini, adalah diharapkan di masa hadapan dapat diadakan bagi memastikan budaya CPM yg betul wujud dalam projek JKR. Terima Kasih
answered Mar 31 in Time Management syariza 3,150 points 2 14 42
22 votes
3 answers 92 views
Adakah VECP (Value Engineering Change Proposal) dapat diterapkan dalam kontrak sediada bagi menggalakkan pelaksanaan VE di peringkat pembinaan?
answered Mar 24 in Value Management norddin 360 points 3 5 10
To see more, click for all the questions in this category.
...