search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

2 votes
1 answer 17 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
answered Jul 22 in Project Management shdzain 16,730 points 20 42 118
2 votes
1 answer 10 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
answered Jun 24 in Integration Management Ir.Suhaila 210 points 1
2 votes
1 answer 15 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
answered Jun 9 in Cost Management khairilhizar 51,280 points 33 88 180
1 vote
0 answers 6 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7 in Quality Management Pubalan 130 points 1 1 3
1 vote
1 answer 13 views
Bagaimanakah penerimaan VMS oleh syarikat-syarikat utiliti dan pihak berkuasa tempatan? Ini memandangkan mereka juga memiliki prosedur/syarat/strategi yang mana telah memberi impak kepada kebolehlaksanaan projek-projek kerajaan. Kesannya, VO masih perlu diberikan kepada projek walaupun telah dibincangkan/dikaji/dirisikokan di peringkat VE/VM.
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 9 views
Pelbagai kajian dan mekanisma serta pendekatan dilaksanakan termasuklah strategi VMS. Malangnya projek masih gagal disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti ditetapkan. Lesson Learnt pun telah dikongsikan. Workflow, metodologi dan pengurusan risiko yang bersistematik juga telah diadaptasikan. Di manakah 'lack' dan 'gap' serta strategi yang reliable?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 11 views
Sejauh mana kader-kader di Kementerian involve dlm GN0 sebab kebanyakannya lebih terlibat dalam pelaksanaan projek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 19 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
0 votes
1 answer 14 views
Adakah rekod pengalaman dan kepakaran merupakan variable penting peserta dalam bengkel VE/VM? Apakah strategi pemilihan peserta bengkel tersebut? Ini adalah kerana PIC yang terlibat dalam bengkel sebahagiannya tidak terlibat di peringkat post-contract.
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 8 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 7 views
Apakah kaedah pengukuran KPI keberkesanan VMS?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 8 views
Apakah 'critical factor' pelaksanaan VMS dan peringkat penyumbang kepada kegagalan VMS?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 19 views
Adakah VMS sejajar/selari dengan Dasar Keselamatan Negara (DKN)?
answered May 26 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 14 views
Bagaimanakah sambutan pihak kementerian atau klien lain terhadap pelaksanaan VMS bagi RMKe-12?
answered May 26 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
11 votes
1 answer 41 views
Setiap pembinaan Balai Polis, Balai Bomba dan Hospital, berapakah jarak yang diperlukan antara tersebut dengan pengguna untuk kegunaan masyarakat ?
answered May 19 in Project Management Nurfitri Zain 3,820 points 4 13 35
4 votes
2 answers 42 views
Di dalam laporan penilaian teknikal, bagaimanakah % wajaran ini dipertimbangkan dan diulas. Boleh beri contoh? #sayabudakbaharubelajar
answered May 18 in Project Management Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
3 votes
1 answer 45 views
Mengelakkan birokrasi keterlaluan? Pemudahcara dalam mendapatkan kelulusan? Piawaian bagi memudahkan proses?
answered May 7 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,180 points 10 35 83
3 votes
1 answer 26 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
answered May 7 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,180 points 10 35 83
3 votes
0 answers 27 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
asked Apr 14 in Procurement Management MohdAliasjkr.88 280 points 1 1 5
7 votes
2 answers 92 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
answered Apr 7 in Quality Management shnizam 7,470 points 12 38 62
3 votes
1 answer 46 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
answered Mar 20 in Risk Management mhafizs 14,000 points 4 33 95
4 votes
2 answers 62 views
Apa patut dibuat oleh WPP jika kontraktor enggan tandatangan Buku Harian Tapak ? Perkara ini telah berlarutan selama lebih sebulan.
answered Jan 28 in Project Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
3 votes
0 answers 27 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
asked Jan 3 in Procurement Management fikrirahim 410 points 2 4 10
3 votes
1 answer 45 views
Untuk projek tender, jelas dlm kontrak keperluan untuk disediakan Site Agent dan Pembantu (Clause No. 59) Untuk kerja-kerja sebutharga yang melibatkan penukaran bumbung, mengecat, pembaikian am memang tiada keperluan untuk meletak Site Agent (Jurutera/ Pembantu). ... / penyelia tapak" dalam preliminaries? Nota tambahan 1. Penyediaan BQ/ Skop kerja sebutharga dilakukan oleh pejabat daerah/ jajahan.
answered Jan 2 in Project Management Nard 2,520 points 2 7 22
3 votes
1 answer 46 views
Bolehkah PTB melaksanakan proses audit ke atas prestasi kontraktor dan perunding bagi projek Reka dan Bina semasa peringkat pembinaan? Jika Ya, apakah kriteria yang ada di dalam Borang Prestasi Kontraktor dan Perunding boleh dijadikan rujukan bagi tujuan penilaian tersebut.
answered Dec 8, 2020 in Quality Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
4 votes
0 answers 29 views
Bolehkah diwujudkan mekanisma bagi membolehkan tender ditutup dalam tempoh PKPB bagi mengelakkan tarikh tutup tender dipinda apabila PKPB dilanjutkan.?
asked Nov 26, 2020 in Procurement Management ar.norhaslin 160 points 1 1 4
3 votes
0 answers 34 views
Peruntukan kontrak ada menetapkan Kontraktor boleh dipertimbangkan Lanjutan Masa (EOT) sekiranya layak dan dikenakan LAD sekiranya sebaliknya. Bagaimana pula dengan penamatan Kontak boleh dibuat tanpa pertimbangan EOT dan LA? Mohon pandangan untuk lebih jelas. Terima kasih.
asked Nov 26, 2020 in Procurement Management Hasli Ibrahim 150 points 3
4 votes
1 answer 42 views
Tandatangan Lukisan KM oleh Jbtn Tanah & Galian mengambil masa 2 minggu. Sekiranya semasa Mesyuarat UR20A terdapat ulasan atau komen oleh PlanMalaysia yang perlu ditambahbaik oleh pasukan perekabentuk JKR, adakah proses tandatangan tersebut perlu dilaksanakan semula? ... iya, ini akan melewatkan kenyataan iklan tender bagi sesuatu projek. Adakah cara yang mudah bagi menyelesaikan masalah ini?
answered Nov 14, 2020 in Time Management Nurfitri Zain 3,820 points 4 13 35
3 votes
2 answers 68 views
Jika ditapak kontraktor bekerja pada hari cuti hujung minggu (contoh Sabtu). Contoh aktiviti kerja adalah membuang kotak bentuk, kerja-kerja pembersihan dan lain2 kerja yang tidak dikategorikan sebagai kerja-kerja 'membina struktur'. Manakala pada hari itu adalah hari cuti hujung minggu ... soalan saya:- 1. Adakah perlu diisi? 2. Jika diisi, adakah perlu di tanda tangan oleh PTB/WPP/PP? Sekian.
answered Nov 10, 2020 in Communication Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
3 votes
1 answer 26 views
Sekiranya sesebuah projek (Sekolah - IBS) masih dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP); bolehkah pihak Klien memasang peralatan baharu seperti sinki di luar bilik darjah pada koridor bangunan IBS yang baharu? Ini susulan arahan yang diterima oleh pihak sekolah daripada Jabatan Pendidikan Negeri untuk memasang sinki di depan kelas bagi kegunaan murid dalam Norma Baharu bagi Pencegahan COVID-19.
answered Oct 24, 2020 in Quality Management mhafizs 14,000 points 4 33 95
To see more, click for all the questions in this category.
...