search
Log In

Recent questions and answers in Project Management

4 votes
1 answer 37 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
answered Oct 11 in Procurement Management aidzil 35,580 points 16 58 150
3 votes
1 answer 20 views
Pengurusan Risiko di JKR terbahagi kepada dua (2) seksyen, iaitu:- Pengurusan Risiko Jabatan (ERM) JKR - dibawah skop CDPK yang menguruskan hal-hal perkaitan risiko berpandukan kepada dokumen Pelan Strategik dan Pelan Bisnes 2021-2025; Pengurusan ... terlibat secara terus dalam mengendalikan Dasar Pengurangan Risiko Bencara Negara (Dasar PRBN) dan apakah skop dikhususkan kepada JKR Malaysia?
answered Sep 19 in Risk Management Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
4 votes
2 answers 33 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
answered Sep 15 in Scope Management aidzil 35,580 points 16 58 150
4 votes
0 answers 22 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14 in Value Management Dr. Zack 2,990 points 17 28 52
1 vote
0 answers 13 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12 in Project Management syahmiabdullah 1,390 points 2 5 7
0 votes
0 answers 8 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya? Mohon pandangan daripada En @syahmi. Terima kasih.
asked Sep 12 in Project Management khairilhizar 51,740 points 33 88 182
3 votes
1 answer 41 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
answered Sep 8 in Procurement Management khudri 27,340 points 38 98 205
3 votes
0 answers 7 views
2 votes
1 answer 30 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
answered Jul 22 in Project Management shdzain 17,220 points 20 43 120
2 votes
1 answer 12 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
answered Jun 24 in Integration Management Ir.Suhaila 210 points 1
2 votes
1 answer 19 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
answered Jun 9 in Cost Management khairilhizar 51,740 points 33 88 182
1 vote
0 answers 9 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7 in Quality Management Pubalan 140 points 1 2 3
1 vote
1 answer 16 views
Bagaimanakah penerimaan VMS oleh syarikat-syarikat utiliti dan pihak berkuasa tempatan? Ini memandangkan mereka juga memiliki prosedur/syarat/strategi yang mana telah memberi impak kepada kebolehlaksanaan projek-projek kerajaan. Kesannya, VO masih perlu diberikan kepada projek walaupun telah dibincangkan/dikaji/dirisikokan di peringkat VE/VM.
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 11 views
Pelbagai kajian dan mekanisma serta pendekatan dilaksanakan termasuklah strategi VMS. Malangnya projek masih gagal disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti ditetapkan. Lesson Learnt pun telah dikongsikan. Workflow, metodologi dan pengurusan risiko yang bersistematik juga telah diadaptasikan. Di manakah 'lack' dan 'gap' serta strategi yang reliable?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 12 views
Sejauh mana kader-kader di Kementerian involve dlm GN0 sebab kebanyakannya lebih terlibat dalam pelaksanaan projek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 20 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
0 votes
1 answer 15 views
Adakah rekod pengalaman dan kepakaran merupakan variable penting peserta dalam bengkel VE/VM? Apakah strategi pemilihan peserta bengkel tersebut? Ini adalah kerana PIC yang terlibat dalam bengkel sebahagiannya tidak terlibat di peringkat post-contract.
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 9 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 8 views
Apakah kaedah pengukuran KPI keberkesanan VMS?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 9 views
Apakah 'critical factor' pelaksanaan VMS dan peringkat penyumbang kepada kegagalan VMS?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 20 views
Adakah VMS sejajar/selari dengan Dasar Keselamatan Negara (DKN)?
answered May 26 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 17 views
Bagaimanakah sambutan pihak kementerian atau klien lain terhadap pelaksanaan VMS bagi RMKe-12?
answered May 26 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
11 votes
1 answer 41 views
Setiap pembinaan Balai Polis, Balai Bomba dan Hospital, berapakah jarak yang diperlukan antara tersebut dengan pengguna untuk kegunaan masyarakat ?
answered May 19 in Project Management Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
4 votes
2 answers 43 views
Di dalam laporan penilaian teknikal, bagaimanakah % wajaran ini dipertimbangkan dan diulas. Boleh beri contoh? #sayabudakbaharubelajar
answered May 18 in Project Management Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
3 votes
1 answer 46 views
Mengelakkan birokrasi keterlaluan? Pemudahcara dalam mendapatkan kelulusan? Piawaian bagi memudahkan proses?
answered May 7 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
3 votes
1 answer 27 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
answered May 7 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
7 votes
2 answers 96 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
answered Apr 7 in Quality Management shnizam 7,470 points 12 38 62
3 votes
1 answer 48 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
answered Mar 20 in Risk Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
4 votes
2 answers 63 views
Apa patut dibuat oleh WPP jika kontraktor enggan tandatangan Buku Harian Tapak ? Perkara ini telah berlarutan selama lebih sebulan.
answered Jan 28 in Project Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
3 votes
1 answer 46 views
Untuk projek tender, jelas dlm kontrak keperluan untuk disediakan Site Agent dan Pembantu (Clause No. 59) Untuk kerja-kerja sebutharga yang melibatkan penukaran bumbung, mengecat, pembaikian am memang tiada keperluan untuk meletak Site Agent (Jurutera/ Pembantu). ... / penyelia tapak" dalam preliminaries? Nota tambahan 1. Penyediaan BQ/ Skop kerja sebutharga dilakukan oleh pejabat daerah/ jajahan.
answered Jan 2 in Project Management Nard 2,500 points 2 7 22
To see more, click for all the questions in this category.
...