search
Log In

Recent questions and answers in Communication Management

2 votes
1 answer 21 views
Terdapat kekeliruan berkaitan kaedah pengumpulan lukisan pembinaan yang disediakan oleh perunding di bawah lantikan pihak kontraktor. Beberapa situasi yang dibincangkan (setelah mematuhi semua ulasan HODT disiplin masing-masing) adalah: 1- semua perunding kemuka terus kepada PD ... HOPT dari HODT setiap disiplin sebelum submit ke PD Mohon panduan berdasarkan Garis Panduan D&B dan ketetapan di SPK.
answered Dec 4 in Communication Management mhafizs 14,230 points 4 33 96
3 votes
2 answers 84 views
Jika ditapak kontraktor bekerja pada hari cuti hujung minggu (contoh Sabtu). Contoh aktiviti kerja adalah membuang kotak bentuk, kerja-kerja pembersihan dan lain2 kerja yang tidak dikategorikan sebagai kerja-kerja 'membina struktur'. Manakala pada hari itu adalah hari cuti hujung minggu ... soalan saya:- 1. Adakah perlu diisi? 2. Jika diisi, adakah perlu di tanda tangan oleh PTB/WPP/PP? Sekian.
answered Nov 10, 2020 in Communication Management fareidisa 3,950 points 3 22 54
2 votes
1 answer 61 views
Siapakah yang bertanggungjawab di peringkat pewujudan projek? Bagaimanakah menentukan tanggungjawab kementerian/jabatan berkenaan yang membuat permohonan khidmat nasihat teknikal ke JKR di dalam membuat semakan dan menyediakan anggaran kos bagi projek di bawah RMK-12?
answered Jun 24, 2020 in Communication Management khairilhizar 54,920 points 33 89 187
32 votes
5 answers 162 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
answered Nov 8, 2017 in Communication Management mddizi 500 points 2 2 6
29 votes
3 answers 113 views
Pada masa ini didapati bila berlaku kelemahan atau kesilapan dalam rekabentuk bangunan, the "Blame Game" starts dan kita lupa bahawa walaupun kita dari beberapa cawangan/disiplin yang berlainan tetapi kita berkerja untuk 1 Jabatan iaitu JKR. Sila beri pandangan dan cadangan untuk mengatasi masalah ini supaya prestasi jabatan dapat dipertingkatkan.
answered Feb 3, 2016 in Communication Management szshah 14,340 points 28 50 83
Help get things started by asking a question.
...