search
Log In

Recent questions and answers in Communication Management

3 votes
2 answers 69 views
Jika ditapak kontraktor bekerja pada hari cuti hujung minggu (contoh Sabtu). Contoh aktiviti kerja adalah membuang kotak bentuk, kerja-kerja pembersihan dan lain2 kerja yang tidak dikategorikan sebagai kerja-kerja 'membina struktur'. Manakala pada hari itu adalah hari cuti hujung minggu ... soalan saya:- 1. Adakah perlu diisi? 2. Jika diisi, adakah perlu di tanda tangan oleh PTB/WPP/PP? Sekian.
answered Nov 10, 2020 in Communication Management fareidisa 3,930 points 3 22 54
2 votes
1 answer 51 views
Siapakah yang bertanggungjawab di peringkat pewujudan projek? Bagaimanakah menentukan tanggungjawab kementerian/jabatan berkenaan yang membuat permohonan khidmat nasihat teknikal ke JKR di dalam membuat semakan dan menyediakan anggaran kos bagi projek di bawah RMK-12?
answered Jun 24, 2020 in Communication Management khairilhizar 51,650 points 33 88 182
32 votes
5 answers 158 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
answered Nov 8, 2017 in Communication Management mddizi 500 points 2 2 6
29 votes
3 answers 111 views
Pada masa ini didapati bila berlaku kelemahan atau kesilapan dalam rekabentuk bangunan, the "Blame Game" starts dan kita lupa bahawa walaupun kita dari beberapa cawangan/disiplin yang berlainan tetapi kita berkerja untuk 1 Jabatan iaitu JKR. Sila beri pandangan dan cadangan untuk mengatasi masalah ini supaya prestasi jabatan dapat dipertingkatkan.
answered Feb 3, 2016 in Communication Management szshah 14,280 points 28 50 83
Help get things started by asking a question.
...