search
Log In

Recent questions and answers in Cost Management

2 votes
1 answer 31 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
answered Jun 9, 2021 in Cost Management khairilhizar 54,280 points 33 88 185
3 votes
0 answers 39 views
Pelaksanaan garis panduan ini telah dikuatkuasa bermula 1 Januari 2016 dan akan tamat pada 31 Disember 2020. Sehubungan dengan itu, Jumlah projek yang menggunapakai garis panduan tersebut? Jumlah projek yang telah menuntut kos sebenar pengalihan dalam tempoh 6 bulan dari ... Adakah penggunaan garis panduan ini akan dilanjutkan? As-built pelan disalinkan ke pejabat JKR Negeri/Daerah & CSFJ (GIS)?
asked Oct 7, 2020 in Cost Management SKhadijah 12,290 points 10 36 85
5 votes
1 answer 66 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
answered Sep 7, 2020 in Cost Management hishamb 2,900 points 6 13 29
8 votes
1 answer 37 views
Adakah terdapat sebarang perbelanjaan/bajet di dalam BQ berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja (OSH) untuk mana-mana projek di JKR?
answered Apr 14, 2020 in Cost Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
5 votes
1 answer 52 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
answered Sep 9, 2019 in Cost Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
6 votes
1 answer 70 views
Kini kerja-kerja pengalihan utiliti TNB menggunakan harga lazim TNB. Harga tersebut sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Sub kontraktor yanng dilantik tidak mampu melaksanakan kerja dengan harga lazim tersebut. Adakah cara atau langkah JKR untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon dikongsi bersama.
answered May 15, 2019 in Cost Management nizam357 2,060 points 6 13 27
10 votes
1 answer 41 views
answered Mar 25, 2019 in Cost Management azudin 50,680 points 25 104 239
13 votes
1 answer 71 views
Apakah maksud 'kelulusan SO untuk VO'? adakah meluluskan skop kerja dahulu tanpa perlu tunggu peruntukan tambahan diluluskan/ada (bermakna peruntukan dimohon selepas skop kerja dilulus/dipersetujui untuk dilaksanakan) atau SO perlu menunggu ada peruntukan terlebih dahulu barulah SO akan luluskan VO yang dimohon oleh kontraktor.
answered Oct 5, 2017 in Cost Management zainalma 12,270 points 15 40 84
34 votes
8 answers 284 views
Seringkali dibangkitkan dalam mesyuarat bersama Kementerian Pelanggan berhubung kos yang meningkat sekiranya pelaksanaan projek diserahkan kepada JKR. Perkara ini perlu diberikan perhatian sebab telah menjadi perbualan, "Kalau projek diserahkan kepada JKR, mesti kos akan burst... " "Kos burst, mesti JKR yang laksana projek.."
answered May 30, 2017 in Cost Management 780605015935 690 points 3 4 13
Help get things started by asking a question.
...