search
Log In

Recent questions and answers in Human Resource Management (PM)

7 votes
1 answer 78 views
Pegawai-pegawai JKR perlu memastikan sesuatu projek yang dirancang memenuhi keperluan semasa Pihak Berkuasa Tempatan, Undang-undang Kecil Bangunan 1984, serta lain-lain dokumen rasmi yang berkaitan. Namun sekiranya jumlah projek yang dilakasanakan oleh setiap ... subjektif dan perlu dikaji supaya agihan bilangan projek dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun mengikut sumber tenaga yang ada.
answered Oct 23, 2019 in Human Resource Management (PM) azudin 50,680 points 25 104 239
19 votes
3 answers 82 views
Adalah menjadi satu kewajiban pelajar IPTA/IPTS untuk menjalankan latihan industri sebagai salah satu syarat silibus pelajaran. Walau bagaimanapun, bagi pandangan saya, penempatan mereka berdasarkan bidang dan minat mereka di Bahagian/Unit dalam JKR amatlah penting. ... ditemuduga terlebih dahulu sebelum diletakkan di bahagian/unit di dalam JKR demi kebaikan mereka dan bahagian/unit tersebut juga.
answered Aug 30, 2018 in Human Resource Management (PM) EY 490 points 2 2 7
16 votes
2 answers 107 views
Pada tahun 2016 bermula Revolusi Industri Keempat (Industrial Revolution 4.0) adalah kesinambungan versi ketiga dalam peningkatan automasi beserta rangkaian Internet dan proses-proses fizikal lain dan muncul pula satu sistem berbentuk siber-fizikal. Industri 4.0 iaitu ... dalam menghadapi Industrial Revolution 4.0 (I.R 4.0) samada darisegi pentadbiran sehingga ke peringkat perlaksanaan projek?
answered Jul 30, 2018 in Human Resource Management (PM) mazfar 800 points 11
16 votes
2 answers 79 views
Adakah berdasarkan kuota atau pengalaman. Saya memohon kerana ada pengalaman selama 20 tahun dalam pengurusan dan penyeliaan projek tapi masih tidak ditawarkan...pengalaman sebanyak tu pun masih tak cukup ke ...atau mungkin takde luck kut ..atau sebab kuota dah cukup...
answered Mar 20, 2018 in Human Resource Management (PM) GKR 220 points 1 1 5
20 votes
0 answers 85 views
Seringkali apabila projek bermasalah/sakit, pasukan projek terpaksa berhadapan dengan pelbagai jawatankuasa khas / pasukan audit bagi menjelaskan dan menjalankan tindakan pembetulan yang berkaitan. Namun, apabila punca utama adalah daripada masalah dalaman kontraktor( ... satu kaedah baru bagi mengelakkan projek sakit akibat masalah kontraktor daripada berlaku? Prevention is better than cure.
asked Feb 8, 2018 in Human Resource Management (PM) farizs 6,820 points 14 38 100
Help get things started by asking a question.
...