search
Log In

Recent questions and answers in Stakeholder Management (PM)

3 votes
1 answer 39 views
Mengelakkan birokrasi keterlaluan? Pemudahcara dalam mendapatkan kelulusan? Piawaian bagi memudahkan proses?
answered May 7 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 11,650 points 10 33 80
3 votes
1 answer 22 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
answered May 7 in Stakeholder Management (PM) SKhadijah 11,650 points 10 33 80
8 votes
1 answer 53 views
Merujuk kepada pelan strategik JKR, maklumbalas kajian Kepuasan Pelanggan bagi pelaksanaan projek merupakan salah satu pengukuran yang perlu dicapai oleh JKR. Soalan saya, adakah setiap HODT di setiap Sektor Pakar perlu mendapatkan sendiri atau perlu ... lain bagi mendapatkan maklumbalas kajian kepuasan pelanggan selain daripada menyerahkan borang SPB secara 'hardcopy' kepada pihak pelanggan?
answered Dec 26, 2019 in Stakeholder Management (PM) TanCK 48,850 points 106 196 351
6 votes
1 answer 65 views
Terdapat arahan pada tahun 2017 yang menekankan bahawa semua projek di bawah seliaan JKR yang mempunyai sistem pembetungan, sama ada individu atau ssts, perlu berdaftar dengan IWK dan SPAN.
answered May 15, 2019 in Stakeholder Management (PM) nizam357 2,020 points 6 13 25
16 votes
0 answers 53 views
Kenapa JKR tidak mewujudkan HODT Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar sebagai satu cawangan khas yang akan melihat perkara - perkara berkaitan Safety, Health and Environment (SHE) bagi projek - projek JKR. Jika dilihat pada syarikat pembinaan swasta, mereka mempunyai ... ISO 14001 dan ISO 45001, oleh itu tugas - tugas pemantauan kepada Pematuhan ISO ini seharusnya dilaksanakan oleh HODT ini.
asked Mar 29, 2019 in Stakeholder Management (PM) Nurfitri Zain 3,400 points 3 13 35
14 votes
2 answers 34 views
Apakah semua projek pembinaan JKR perlu menyediakan BS atau Euro codes yang berkaitan di pejabat tapak untuk dijadikan sebagai rujukan penting dalam proses pembinaan demi memudahkan pengawasan dan seterusnya mengawal kualitinya ketahap optima?
answered Mar 13, 2018 in Stakeholder Management (PM) azudin 50,170 points 24 102 239
13 votes
5 answers 59 views
Antara Peraturan dan Arahan, Yang manakan perlu diutamakan?
answered Jun 12, 2017 in Stakeholder Management (PM) azudin 50,170 points 24 102 239
18 votes
1 answer 93 views
Program yang dibangunkan oleh PROKOM ini adalah mengikut framework JKR sehingga 2010. Apakah hala tuju program ini selepas PROKOM tiada dan bagaimana menjadikan program ini mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa?
answered Mar 7, 2017 in Stakeholder Management (PM) abrahmans 9,180 points 17 34 86
15 votes
1 answer 215 views
Apakah perbezaan Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) yang dianjurkan oleh INTAN selama 1 Bulan dengan Persijilan dibawah kompetensi Pengurusan Projek yang memerlukan pegawai JKR mengemukakan dokumen untuk dijadikan bukti ... Apakah kelebihan dan kekurangan 2 Persijilan tersebut?
answered Feb 10, 2015 in Stakeholder Management (PM) szshah 14,260 points 28 50 83
Help get things started by asking a question.
...