search
Log In

Recent questions and answers in Value Management

22 votes
3 answers 92 views
Adakah VECP (Value Engineering Change Proposal) dapat diterapkan dalam kontrak sediada bagi menggalakkan pelaksanaan VE di peringkat pembinaan?
answered Mar 24, 2020 in Value Management norddin 360 points 3 5 10
16 votes
2 answers 64 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
answered Mar 16, 2020 in Value Management syariza 3,640 points 3 16 43
18 votes
2 answers 79 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
answered Feb 3, 2020 in Value Management Firdausibrahim 180 points 5
24 votes
4 answers 143 views
Value Engineering dilaksanakan oleh JKR/Jabatan Teknikal pada peringkat rekabentuk dan pembinaan bagi memastikan rekabentuk dan pembinaan dioptimumkan agar menepati fungsi dan keperluan projek yang telah ditetapkan. Soalnya, bilakah tempoh paling sesuai dilaksanakannya? Adakah pada peringkat rekabentuk 30%? 50%? ataupun 100%?
answered Nov 1, 2017 in Value Management Ahmad Bustaman 1,460 points 2 10 21
21 votes
2 answers 122 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
answered Nov 1, 2017 in Value Management Ahmad Bustaman 1,460 points 2 10 21
8 votes
3 answers 95 views
Help get things started by asking a question.
...