search
Log In

Recent questions and answers in Value Management

2 votes
0 answers 13 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14 in Value Management Dr. Zack 2,950 points 17 28 51
1 vote
1 answer 15 views
Bagaimanakah penerimaan VMS oleh syarikat-syarikat utiliti dan pihak berkuasa tempatan? Ini memandangkan mereka juga memiliki prosedur/syarat/strategi yang mana telah memberi impak kepada kebolehlaksanaan projek-projek kerajaan. Kesannya, VO masih perlu diberikan kepada projek walaupun telah dibincangkan/dikaji/dirisikokan di peringkat VE/VM.
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 10 views
Pelbagai kajian dan mekanisma serta pendekatan dilaksanakan termasuklah strategi VMS. Malangnya projek masih gagal disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti ditetapkan. Lesson Learnt pun telah dikongsikan. Workflow, metodologi dan pengurusan risiko yang bersistematik juga telah diadaptasikan. Di manakah 'lack' dan 'gap' serta strategi yang reliable?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 12 views
Sejauh mana kader-kader di Kementerian involve dlm GN0 sebab kebanyakannya lebih terlibat dalam pelaksanaan projek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 20 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
0 votes
1 answer 15 views
Adakah rekod pengalaman dan kepakaran merupakan variable penting peserta dalam bengkel VE/VM? Apakah strategi pemilihan peserta bengkel tersebut? Ini adalah kerana PIC yang terlibat dalam bengkel sebahagiannya tidak terlibat di peringkat post-contract.
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 8 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 7 views
Apakah kaedah pengukuran KPI keberkesanan VMS?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 8 views
Apakah 'critical factor' pelaksanaan VMS dan peringkat penyumbang kepada kegagalan VMS?
answered May 27 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
1 vote
1 answer 19 views
Adakah VMS sejajar/selari dengan Dasar Keselamatan Negara (DKN)?
answered May 26 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
2 votes
1 answer 16 views
Bagaimanakah sambutan pihak kementerian atau klien lain terhadap pelaksanaan VMS bagi RMKe-12?
answered May 26 in Value Management Rohanis 3,780 points 1 3 9
22 votes
3 answers 93 views
Adakah VECP (Value Engineering Change Proposal) dapat diterapkan dalam kontrak sediada bagi menggalakkan pelaksanaan VE di peringkat pembinaan?
answered Mar 24, 2020 in Value Management norddin 440 points 3 5 12
16 votes
2 answers 67 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
answered Mar 16, 2020 in Value Management syariza 3,670 points 3 16 43
18 votes
2 answers 81 views
Projek perlu disiapkan dalam tempoh masa, kos diperuntukan dan kualiti yang ditetapkan. Garispanduan, prosedur dan lain-lain ketetapan perlu dipatuhi sepenuhnya. Sesi bengkel VM/VE diadakan sebagai salah satu wacana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... bagi semua projek terlibat untuk dijadikan sebagai fakta keberkesanan. #Established since 1872: Together we deliver #We love JKR
answered Feb 3, 2020 in Value Management Firdausibrahim 180 points 5
24 votes
4 answers 145 views
Value Engineering dilaksanakan oleh JKR/Jabatan Teknikal pada peringkat rekabentuk dan pembinaan bagi memastikan rekabentuk dan pembinaan dioptimumkan agar menepati fungsi dan keperluan projek yang telah ditetapkan. Soalnya, bilakah tempoh paling sesuai dilaksanakannya? Adakah pada peringkat rekabentuk 30%? 50%? ataupun 100%?
answered Nov 1, 2017 in Value Management Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
21 votes
2 answers 122 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
answered Nov 1, 2017 in Value Management Ahmad Bustaman 1,660 points 2 10 25
8 votes
3 answers 95 views
Help get things started by asking a question.
...