search
Log In

Recent questions

2 votes
1 answer 6 views
Apakah penggunaan BIM akan meningkatkan kos project
asked 1 day ago in BIM syahmiabdullah 1,330 points 2 5 7
1 vote
0 answers 7 views
Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang tidak Hadir bekerja Tanpa Kebenaran? Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan?
asked Jul 22 in Human Resource Management shdzain 16,730 points 20 42 118
1 vote
0 answers 3 views
Antara Rotary Frequency Converter dan Solid State Frequency Converter, yang mana satukah lebih baik dari segi prestasi, kos dan penyelenggaraan untuk digunakan dalam rekabentuk elektrik? Apakah kekurangan dan kelebihan bagi setiap satu?
asked Jul 14 in Electrical khairulezane 130 points 1 1 3
2 votes
0 answers 9 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
asked Jul 7 in Fixed Asset (Tak Alih) ossiez 150 points 1 1 4
2 votes
0 answers 15 views
Adakah pihak JKR menyediakan garis panduan berkaitan bagi proses hak milik sambungan untuk pengambilan balik tanah bagi projek-projek pembinaan jalan?
asked Jul 7 in Civil adiniyy 320 points 2 4 8
2 votes
1 answer 17 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
asked Jul 5 in Project Management vickneswaran 660 points 1 2 7
3 votes
0 answers 10 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
asked Jun 30 in Human Resource Management farhana89 320 points 1 3 9
2 votes
1 answer 10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
1 answer 7 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
1 answer 9 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
1 answer 6 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
2 answers 19 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
1 answer 6 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
1 answer 3 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,890 points 2 7 16
2 votes
1 answer 12 views
Adakah terdapat perancangan pihak Jabatan untuk menggunapakai sistem DDMS secara meluas di peringkat Jabatan?
asked Jun 21 in ICT khairilhizar 51,280 points 33 88 180
1 vote
0 answers 17 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21 in Moveable Asset (Alih) shdzain 16,730 points 20 42 118
3 votes
1 answer 23 views
Pada pandangan tuan, adakah JKR bersedia dari segi infrastruktur dan kesedaran peringkat dalaman untuk mengadaptasi teknologi IR4.0 dalam urusan JKR?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
0 answers 8 views
Apakah planning yang telah/sedang/akan dibuat untuk roll out inisiatif IR4.0 di JKR?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
2 answers 22 views
Apa pandangan Dr. yang kita sebenarnya belum embrace sepenuhnya IR3.0, mampukah kita just nak skip the step and go all the way with IR4.0, memandangkan kita masih print hard copy laporan BDR?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
2 votes
0 answers 4 views
Sejauh mana penggunaan IR4.0 di JKR setakat ini?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
...