search
Log In

Recent questions

2 votes
1 answer 3 views
Salam. Saya ada masalah untuk Login ke J-Pedia. Saya terlupa username dan password. Dengan siapa saya nak berhubung untuk menyelesaikan masalah saya? Terima kasih.
asked May 11 in Helpdesk seventh 210 points 1 1 5
1 vote
0 answers 7 views
Apakah kelebihan dan kekurangan Kabel Fibre Multimode berbanding Single-mode dan kesesuaian bagi pemilihan kabel tersebut?
asked May 5 in ICT N. Hashim 150 points 1 1 4
2 votes
1 answer 17 views
1. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga? 2. Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga adalah secara berpasangan, bolehkah pembuka sebutharga membuka dan menyemak sebutharga tersebut ... Sebutharga adalah sulit. Adakah pembuka dan penilai dibenarkan membawa keluar dokumen sebutharga daripada bilik pembuka dan penilaian?
asked May 3 in Contract Administration AHMADSHAYUTI 650 points 3 6 14
2 votes
1 answer 14 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
asked May 3 in Stakeholder Management (PM) MohdAliasjkr.88 270 points 1 1 5
1 vote
0 answers 7 views
Apa yang perlu di lakukan atau diberi perhatian (dari sudut kontrak dan pekeliling perbendaharaan) oleh pasukan pegawai penguasa sekiranya kontraktor memohon untuk menukar nombor akaun bank bagi tujuan pembayaran interim. Ini kerana akaun bank lama mempunyai masalah dah telah dibekukan.
asked Apr 30 in Contract Administration fikrirahim 420 points 2 4 10
2 votes
0 answers 10 views
Salam, saya dapati rekabentuk daripada perunding bagi pemilihan kutub RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (4P) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - ... 3 litar RYB Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
asked Apr 30 in LV (Low Voltage) Faiz Munahir 200 points 1 4
2 votes
0 answers 9 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menguruskan pemasangan dan operasi isupervison bagi projek reka dan bina? Kontraktor / WPD Utama/ WPD Elektrik? Cawangan/ Bahagian manakah owner bagi mendapatkan spesifikasi dan tatacara pemasangan kamera tersebut?
asked Apr 27 in ICT farizs 6,440 points 14 36 93
2 votes
1 answer 10 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
asked Apr 22 in Building Conservation khairilhizar 49,980 points 33 88 177
3 votes
0 answers 22 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
asked Apr 14 in Procurement Management MohdAliasjkr.88 270 points 1 1 5
4 votes
0 answers 14 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 160 points 1 3
5 votes
1 answer 34 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
asked Apr 4 in Civil NanieJ 700 points 1 9 18
3 votes
1 answer 44 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
asked Mar 23 in Contract Management FaizFaizal93 4,550 points 4 7 11
3 votes
1 answer 36 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
asked Mar 17 in Risk Management shdzain 15,670 points 20 42 116
1 vote
0 answers 15 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,670 points 20 42 116
1 vote
0 answers 12 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,670 points 20 42 116
6 votes
1 answer 31 views
Apakah kebaikan pelaksanaan Program Solar Energy Purchasing (SEP)?
asked Mar 16 in Electrical NHudaAzmi 180 points 1 2 4
3 votes
0 answers 18 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24 in Miscellaneous Nurul Huda 1,950 points 4 8 18
2 votes
0 answers 15 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20 in Miscellaneous shdzain 15,670 points 20 42 116
2 votes
1 answer 17 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
asked Feb 19 in Miscellaneous shdzain 15,670 points 20 42 116
8 votes
2 answers 93 views
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan penjawat awam yang banyak menganjurkan mesyuarat, kursus, ceramah dan lain-lain program rasmi jabatan secara dalam talian yang melibatkan pelbagai gred dan jawatan. Program ... telah dipohon agar kuasa kelulusan perolehan peralatan-peralatan tersebut diberikan kepada Pengarah Cawangan/Negeri? Sekian terima kasih
asked Feb 10 in ICT FizuL 8,730 points 10 19 46
...