search
Log In

Recent questions in Assets & Facilities Management

3 votes
1 answer 21 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Adakah terdapat sebarang garis panduan atau prosedur mengenai pelupusan lampu jalan/lampu isyarat yang rosak disebabkan kemalangan?
asked Oct 12 in Assets & Facilities Management hazwan 420 points 5 5 9
3 votes
1 answer 21 views
Adakah ruang bangunan yang tidak mempunyai dinding seperti porch perlu didaftarkan?
asked Sep 17 in Assets & Facilities Management shdzain 20,890 points 21 44 152
6 votes
0 answers 29 views
Tujuan pendaftaran aset tak alih tersebut adalah disebabkan terdapat beberapa komponen yang telah dibayar melalui inden kerja kontrak tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilupuskan. Pelupusan perlu dilaksanakan "segera" kerana komponen tersebut mengganggu kerja pembinaan yang telah ditender semula melalui kontrak yang baru.
asked Aug 17 in Fixed Asset (Tak Alih) rohaili 270 points 1 2 7
2 votes
1 answer 26 views
Dan bolehkan diberi contoh aset tersebut? Adakah aset ketara ini perlu didaftar?
asked Aug 3 in Assets & Facilities Management shdzain 20,890 points 21 44 152
1 vote
1 answer 22 views
Bolehkah beri contoh pengiraan tersebut.
asked Jun 2 in Assets & Facilities Management shdzain 20,890 points 21 44 152
2 votes
1 answer 22 views
Apakah cabarannya? Apakah yang dimaksudkan dengan Perjanjian Paris?
asked Jun 2 in Assets & Facilities Management shdzain 20,890 points 21 44 152
4 votes
2 answers 32 views
Apakah garis panduan yang digunakan untuk pendaftaran dan penyediaan Sistem Kod Aset Tak Alih - SKATA dalam pembinaan projek bangunan baharu?
asked Oct 24, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) Aznen Anizam 190 points 3
8 votes
0 answers 52 views
PROJEK JALAN (KONVENSIONAL) Merujuk kepada SA KPKR BIL 16/2020 - item 2.1 dinyatakan berkenaan isu penyediaan dan penyerahan lukisan siap bina (LBS) yang mana telah dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) JKR Malaysia Bil 1/2020 bertarikh ... proses kerja @ pemudahcara ditapak bina disamping memastikan projek dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekian, Terima Kasih.
asked Aug 1, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) nurulhudarusli21 400 points 1 3 6
5 votes
1 answer 44 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
asked Jul 7, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) ossiez 210 points 1 2 4
1 vote
0 answers 24 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih) shdzain 20,890 points 21 44 152
4 votes
3 answers 31 views
Di mana bahan-bahan buangan terjadual seperti barangan eletrik/eletronik, minyak terpakai, bateri kenderaan, bahan binaan, bahan kimia dan lain-lain bahan mudah terbakar?
asked May 17, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) shdzain 20,890 points 21 44 152
3 votes
0 answers 19 views
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh jabatan untuk membuat pelupusan kenderaan tersebut?
asked Dec 15, 2020 in Assets & Facilities Management shdzain 20,890 points 21 44 152
6 votes
2 answers 53 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
asked Nov 26, 2020 in Moveable Asset (Alih) ZailanAZ 180 points 1 3 5
2 votes
2 answers 40 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
asked Nov 19, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) vickneswaran 690 points 1 2 8
3 votes
1 answer 41 views
Sekiranya ya, berapakah had perolehan untuk barangan/peralatan tersebut dan ketika bila permohonan kelulusan itu perlu dilaksanakan dengan mengisi borang-borang tertentu? Adakah tanggungjawab JKR atau kontraktor yang dilantik?
asked Nov 5, 2020 in Assets & Facilities Management shdzain 20,890 points 21 44 152
3 votes
1 answer 45 views
Bagaimanakah Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC) membuat penilaian risiko ketidakstabilan cerun?
asked Oct 20, 2020 in Assets & Facilities Management Aieza 440 points 1 2 6
3 votes
0 answers 54 views
Merujuk kepada arahan KPKR bilangan (47) JKR-KPKR:100.010/05.Jld.27 bertarikh 2 September 2020, pendaftaran dan pemantauan projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya adalah perlu di dalam Sistem Kawal dan Lapor (SKALA) dan Sistem Pemantauan Senggaraan ... memasikan semua projak dapat dipantau. Apakah kriteria yang jelas bagi projek didaftarkan di dalam SKALA atau SPSB? Boleh kita bincangkan?
asked Oct 14, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 4,030 points 5 15 42
7 votes
1 answer 60 views
Lukisan terukur adalah lukisan mengikut skala yang dihasilkan melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada. Bagi membolehkan kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan lebih terancang dan berkesan, maklumat pada lukisan terukur adalah diperlukan ... untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan penghasilan lukisan terukur terlebih dahulu? Mohon pandangan tuan puan.
asked Aug 18, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 4,030 points 5 15 42
3 votes
1 answer 42 views
Boleh kongsikan kepada saya garis panduan untuk membuat road hump berbentuk pdf atau sebagainya? Terima kasih.
asked Jul 9, 2020 in Assets & Facilities Management seventh 220 points 1 1 6
...