search
Log In

Recent questions in Fixed Asset (Tak Alih)

6 votes
1 answer 55 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
asked Dec 12, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
8 votes
1 answer 53 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
6 votes
2 answers 90 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
10 votes
2 answers 79 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) elham 790 points 2 8 16
9 votes
2 answers 65 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
asked May 10, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) FIsnani 600 points 1 3 9
7 votes
0 answers 11 views
Apakah kaedah diamalkan di JKR perihal Bridge Health Monitoring? Apakah jenis output yang mampu dijanakan melalui pemantauan itu? Apakah JKR telah ada perancangan jangka panjang terhadap isu ini memandangkan kos penggantian jambatan makin meningkat?
asked Apr 24, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
8 votes
2 answers 35 views
Sejauh manakah penggunaan sistem ini di JKR? Adakah sistem ini web based?
asked Apr 24, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) snshuhada 5,010 points 5 8 18
13 votes
1 answer 46 views
Ini adalah kerana kos awalan pemasangan sistem ini di lihat agak tinggi.
asked Apr 3, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Zulkifli 330 points 2 2 4
12 votes
3 answers 90 views
Apakah kaedah yang berkesan dan pantas untuk mengetahui kebocoran paip air di dalam dinding rumah?
asked Mar 22, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,340 points 7 10 17
15 votes
3 answers 64 views
Bagaimanakah langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah litar pintas di rumah kediaman?
asked Mar 22, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,340 points 7 10 17
17 votes
0 answers 40 views
Seringkali isu pemotongan pokok di rezab jalan persekutuan menjadi isu dan masalah besar apabila ia terlibat dengan agensi tempatan? Apakah kuasa yang ada pada pihak JKR terhadap rezab jalan persekutuan, walaupun secara sahnya ROW jalan tersebut telah diwartakan?
asked Jan 25, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
18 votes
3 answers 91 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
asked Jan 8, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih) Gregory 3,500 points 4 14 37
10 votes
1 answer 50 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
asked Dec 12, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) ShAneeza 6,000 points 12 25 37
13 votes
1 answer 34 views
Harus dan wajarkah seksyen Jalan Persekutuan yang terlibat dengan projek menaiktaraf jalan digazet keluar sepenuhnya buat seketika dari tanggungjawab Pihak Kerja Raya terutama bagi isu-isu yang terkandung dalam klausa-klausa Akta 333 dimana penglibatan kuasanya ... menaiktaraf tersebut dilaksanakan? (Kerana kebiasaannya tempuh projek menaik taraf jalan adalah dalam lingkungan 3 hingga 5 tahun)
asked Oct 15, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
14 votes
1 answer 49 views
Apakah formula APD untuk FM?
asked Sep 25, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) tzambri 250 points 1 1 2
17 votes
0 answers 20 views
Apakah impak dan keberkesanan NAFAM yang ditubuhkan sejak 2007 terhadap tindakan yang diambil oleh JKR demi menjaminkan output kualiti senggara adalah ditahap yang optimum?
asked Sep 13, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
14 votes
1 answer 28 views
Hotline aduan kenapa tidak kita wujudkan hotline aduan terus ke konsesi yang dilantik bagi aset-JKR? Jika kita lihat di sepanjang Lebuhraya Bertol, hotline aduan terus disalurkan kepada syarikat konsesi yang dilantik oleh pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) seperti ... kenapa tidak kita cuba buat perubahan ke arah lebih baik. Semoga JKR terus disanjung dan tidak dipandang rendah oleh mayarakat.
asked Jun 28, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) zamry 1,490 points 7 12 19
17 votes
0 answers 23 views
Prosedur permohonan utiliti yang terbaru telah dikeluarkan oleh JKR. Namun begitu, sejauh mana prosedur ini digunapakai oleh semua daerah di Malaysia?
asked May 4, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) syuhairah 550 points 2 2 6
...