search
Log In

Recent questions in Fixed Asset (Tak Alih)

16 votes
0 answers 19 views
14 votes
0 answers 33 views
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam keadaan biasa Bailey Bridge akan dipasang dan digunakan sebagai sebuah jambatan sementara apabila jambatan sediada telah mengalami kegagalan yang serius dan didapati ia tidak lagi mampu menampung beban trafik dalam ... sehingga pembinaan jambatan baru dilaksanakan? Andai ada tempuh penggunaannya, berapa lamakah ia harus digunakan sebagai jambatan sementara?
asked Jan 12, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
13 votes
0 answers 48 views
Seringkali menjadi kekeliruan dan kekadang menjadi "pergaduhan" semasa menentukan sesuatu penemuan waktu semakan "defect" pada peringkat akhir DLP projek. Khususnya yang melibatkan FM yang telah mula melaksanakan tugasnya semasa projek siap, contohnya projek Hospital, ... ). Bagaimanakah kaedah terbaik dalam menentukan kerja-kerja defect tersebut adalah bukan defect atau adalah bawah kerja PPM?
asked Dec 21, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) YYTAN 8,390 points 40 51 74
17 votes
1 answer 84 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
asked Dec 20, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) NorazmiBakar 420 points 2 2 6
15 votes
1 answer 28 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
asked Dec 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) Akman 650 points 2 3 8
16 votes
0 answers 16 views
Berkaitrapat dengan soalan saya sebelum ini. Seperti sediamaklum bagi kontrak FMM 2016 tiadanya jawatan verifier di dalam kontrak. Ini berikut beberapa isu yang dihadapi oleh verifier seperti "berat sebelah/prejudis" terhadapa majikan yang membayar gaji, ... atau dilakukan bagi mengantikan "peranan" verifier bagi memastikan fasiliti beroperasi dengan baik disamping mencapai objektif "kontrak".
asked Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) NizamSani 2,240 points 5 14 24
19 votes
1 answer 41 views
Seperti yang sediamaklum bagi kontrak FMM 2016 tiadanya jawatan verifier didalam kontrak. Adakah releven dan praktikal bagi perkara ini memandangan "peranan" verifier itu perlu.
asked Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) NizamSani 2,240 points 5 14 24
15 votes
1 answer 34 views
BIM adalah proses yang melibatkan penjanaan dan pengurusan perwakilan digital ciri-ciri fizikal dan fungsi suatu tempat. Penggunaan BIM semakin mendapat tempat didalam industri binaan dan pengurusan aset.
asked Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) Azizi Arifin 340 points 1 1 6
18 votes
1 answer 37 views
Apakah kesemua Agensi Kerajaan yang lain dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) telah dimaklum dengan jelasnya tentang proses dan tatacara penyerahan aset tak alih yang perlu diserahkan kepada pihak JKR untuk tujuan penyenggaraan?
asked Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
23 votes
1 answer 35 views
Terdapat pelbagai kriteria untuk sesebuah bangunan mendapat penarafan hijau,bagaimana pula untuk sesebuah bandar diiktiraf sebagai sebuah bandar "green"?Apakah kriteria yang wajib dilihat?
asked Dec 13, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) YYTAN 8,390 points 40 51 74
18 votes
1 answer 29 views
20 votes
1 answer 87 views
Sejauh mana keberkesanan SAKU di PUTRAJAYA? Terutamanya penggunaan daripada penghuni kuarters.
asked Dec 11, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) mira_smaelz 960 points 4 4 12
8 votes
0 answers 39 views
Sedia maklum, Kuarters Kementerian Kerja Raya (KKR) terdapat hampir di seluruh Malaysia yang diuruskan oleh JKR Daerah mengikut daerah tertentu. Bagaimanakah pengurusan kuarters di JKR Daerah dapat menguruskan dengan cekap dan hubungan kerjasama di antara ... ? Keperluan pegawai pentadbiran (skim [email protected]) bukan kalangan pegawai teknikal untuk mengakses maklumat sistem mySPATA? Bincangkan...
asked Dec 2, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) KHAIRUL AMIRUL 18,070 points 28 67 123
19 votes
1 answer 51 views
Bagaimana cara penyelesainya jika jalan bawah adalah jalan majlis?
asked Nov 6, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) nazman_akram 4,080 points 5 13 35
16 votes
1 answer 16 views
Berapa kerapkah pihak JKR Daerah melaksanakan semakan terhadap ketinggian W-beam Guardrail sediada dengan berpandukan kepada had amalan bagi memastikan bahawa ia adalah cukup ikut kehendak Arahan Teknik Jalan demi menjamin keselamatan pengguna jalan?
asked Sep 18, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
11 votes
0 answers 26 views
1. Dari segi keperluan naiktaraf? 2. Keperluan penambahbaikan aspek keselamatan? 3. Kapasiti jalan?
asked Jun 14, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
13 votes
1 answer 35 views
Pada pemerhatian saya, terdapat beberapa bangunan lama kerajaan yang digunakan kurang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Sedia maklum, setiap jabatan telah mempunyai Jawatankuasa Perlindungan Keselamatan Jabatan yang memastikan ciri-ciri keselamatan sentiasa ditingkatkan ... masih belum memenuhi standard yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan . Bincangkan...
asked Jun 13, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) KHAIRUL AMIRUL 18,070 points 28 67 123
18 votes
3 answers 66 views
Perlukah roadshow atau memadai hanya di dalam sistem?
asked Feb 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) nazman_akram 4,080 points 5 13 35
...