search
Log In

Recent questions in Fixed Asset (Tak Alih)

18 votes
2 answers 66 views
Pelbagai teknologi contohnya CIPR, PMA, HIPR dan rekabentuk kejuruteraan telah di ambil kira dalam meningkatkan mutu kualiti jalan di Jalan Persekutuan tetapi jalan masih rosak disebabkan oleh kenderaan berat yang melebihi had berat beban yang di ... kurangnya pengetahuan transporter dalam had beban yang dibenarkan atau tiada signage muatan dibenarkan di laluan persekutuan?Mohon pandangan.
asked Dec 22, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih) nazman_akram 4,080 points 5 13 35
13 votes
1 answer 58 views
Bagaimana untuk melaksanakan Performance Based Contract dalam konteks penyenggaraan jalan dengan lebih berkesan berasaskan kepada perkara-perkara berikut:- 1. Keadaan permukaan turapan yang jauh berbeza dari keadaan fisikal semasanya. 2. Keadaan struktur tanah ... yang sedang digunakan? 6. Apakah kaedah yang terbaik untuk digunakan sebagai asas untuk menghitung keberkesanan dalam perlaksanaannya?
asked Dec 2, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
10 votes
1 answer 43 views
Apakah dengan wujudnya dan perlaksanaan Kriteria Penerimaan Projek Jalan Siap Bagi Pengurusan Penyenggaraan mengikut Perkeliling Arahan KPKR 3/2009 mampu menolong dalam mengatasi masalah kekangan peruntukan senggara jalan untuk 5 tahun pertama setelah diterima secara sah sebelum bermulanya kemerosotan kualiti atas sebab wear and tear?
asked Nov 18, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 49,170 points 107 197 357
16 votes
1 answer 44 views
Bagaimanakah saya mendapatkan salinan dokumen piawaian jkr bagi jangka hayat aset infrastruktur dan aset kejuruteraan? Saya memerlukan salinan dokumen ini untuk dikaji dan dipraktikkan di jabatan saya.
asked Nov 7, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih) Hafizzakuan 220 points 2 2 3
18 votes
2 answers 62 views
Rizab kuari bagi JKR Negeri dan kuarters milik KKR yang diduduki dan diambil hasil seperti sewa oleh pihak luar
asked Oct 19, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih) bukhari5199 960 points 6 10 17
18 votes
3 answers 47 views
16 votes
1 answer 31 views
Saya ingin mendapatkan maklumat mengenai Database dari segi, Jenis-jenis Application, Platform dll yang sesuai kepada pengguna. Misalnya MS Access, MySQL dan lain-lain, apakah kelebihannya dan masalah pengunaannya, Adakah ianya Mudah dipelajari dan digunakan. Apakah platform yang digunakan di JKR. Terima kasih.
asked Dec 25, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih) khairi 1,010 points 5 10 16
17 votes
1 answer 75 views
SKATA merupakan Sistem Kod Aset Tak Alih yang dikuatkuasakan oleh surat arahan KPKR Bil.17/2013.
asked Apr 28, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih) aidzil 35,780 points 16 60 153
12 votes
1 answer 68 views
asked Jan 24, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih) far_eas 250 points 1 1 3
15 votes
1 answer 89 views
asked Oct 9, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih) SarumZA 10,190 points 33 70 108
11 votes
1 answer 162 views
asked Jun 5, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih) pcchan 460 points 4 7 10
13 votes
1 answer 139 views
Lesson Learned daripada Kes Lif terjatuh di TLDM Lumut. Boleh kongsikan?
asked May 23, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih) MuhammadBruns 4,400 points 12 37 51
...