search
Log In

Recent questions in Fixed Asset (Tak Alih)

16 votes
1 answer 119 views
Sistem Perakaunan Akruan menolak amaun pembelian serta merta dari akaun pada masa transaksi walaupun pembayaran belum dibuat, untuk memastikan baki kewangan terkawal. Manakala Sistem Perakaunan semasa pula menempatkan amaun pembelian yang belum dibayar di bawah tanggungan, ... pandang' akibat 'human error'. Apakah inovasi lain yang terdapat dalam Sistem Perakaunan Akruan? Harap dapat dikongsikan.
asked Apr 25, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih) samilah 2,760 points 6 23 31
7 votes
1 answer 41 views
6 votes
1 answer 42 views
...