search
Log In

Recent questions in Moveable Asset (Alih)

1 vote
0 answers 21 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih) shdzain 17,440 points 20 43 126
6 votes
2 answers 51 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
asked Nov 26, 2020 in Moveable Asset (Alih) ZailanAZ 180 points 1 3 5
3 votes
1 answer 22 views
Tuan/Puan, Adakah perkara-perkara seperti dibawah dibenarkan? Aset alih/Stok bekalan (seperti ink printer) yang dimiliki Cawangan A diserahkan kepada Cawangan B. Penyaluran sub-waran oleh Cawangan B kepada Cawangan A dilakukan bagi tujuan di perkara 1. Sukacita dipohon sekiranya terdapat peraturan kewangan yang berkuatkuasa yang boleh dijadikan rujukan. Terima kasih atas bantuan tuan/puan.
asked May 14, 2020 in Moveable Asset (Alih) FizuL 8,800 points 10 21 46
9 votes
1 answer 56 views
Mohon cadangan atau kaedah yang sesuai supaya penampalan pelekat barcode pada aset kerajaan yang bersaiz kecil atau aset yang sukar untuk ditampal pada permukaan aset.
asked Aug 29, 2019 in Moveable Asset (Alih) azman77 510 points 2 4 8
8 votes
1 answer 27 views
Bagaimana ingin melupuskan fail-fail projek yang melebihi 7-10 tahun? Boleh terangkan tatacara dan prosedur yang boleh difahami. Terima Kasih
asked May 29, 2019 in Moveable Asset (Alih) fareidisa 3,930 points 3 22 54
13 votes
1 answer 40 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
asked Feb 22, 2019 in Moveable Asset (Alih) SKhadijah 12,190 points 10 35 83
13 votes
0 answers 21 views
Salam, Soalan saya adalah berkenaan maklumat di dalam sistem yang telah dikemaskini dan disahkan oleh Pegawai Aset yang telah dimasukkan oleh Pegawai Pendaftar Aset. Maklumat yang telah dimasukkan mengandungi maklumat yang tidak tepat dan perlu diubah, tetapi ketika membuat ... butang 'Carian Aset' - 'Data Aset' data tersebut keluar tetapi tidak boleh diubah. Mohon pencerahan serta tunjuk ajar
asked Feb 20, 2019 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,550 points 4 7 12
14 votes
1 answer 38 views
Berapa lama tempoh tatacara pelupusan aset alih milik kerajaan setelah menerima surat kelulusan pelupusan dari pihak pengurusan aset alih kerajaan CDPK?
asked Feb 19, 2019 in Moveable Asset (Alih) FaizFaizal93 4,550 points 4 7 12
12 votes
1 answer 44 views
Setelah kenderaan jabatan (4x4) selamat 'dilupuskan' mengikut prosidur yang ditetapkan, apakah kaedah terbaik untuk mendapatkan kenderaan jabatan gantian dengan kadar segera demi kesinambungan tugas harian kakitangan JKR ditapak ? Trend kelulusan perolehan kenderaan baru jabatan semasa Mesyuarat Semakan Bajet oleh KKR adalah dilihat sangat tipis .
asked May 17, 2018 in Moveable Asset (Alih) FizuL 8,800 points 10 21 46
13 votes
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
asked May 4, 2018 in Moveable Asset (Alih) Faris Mas Hussin 280 points 1 2 3
19 votes
2 answers 47 views
16 votes
2 answers 123 views
Adakah pemandu dibenarkan untuk membawa kenderaan Jabatan pulang ke rumah sekiranya beliau tiba di lokasi pejabat pada waktu lewat malam.
asked Nov 5, 2015 in Moveable Asset (Alih) tajuddiny 250 points 2 3 4
39 votes
9 answers 252 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
asked Jun 12, 2015 in Moveable Asset (Alih) hairumizam harun 2,570 points 6 23 31
11 votes
1 answer 89 views
Apakah yg perlu dilakukan sekiranya peralatan dan perkakasan yang telah berpindah milik masih belum ditukar penempatan dan pegawai bertanggungjawab dalan kew.pa-2..
asked Feb 14, 2015 in Moveable Asset (Alih) khudri 27,960 points 38 98 208
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...