search
Log In

Recent questions in Human Resource Management

6 votes
1 answer 32 views
Objektif sesuatu projek disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan. Ke arah pencapaian tersebut, pasukan projek seharusnya kompeten agar sasaran atau KPI tercapai. Dalam melahirkan pasukan projek yang kompeten, siapakah pihak berkepentingan yang sepatutnya menguruskan perkara ini?
asked Jul 1, 2020 in Human Resource Management Dr. Zack 2,570 points 13 28 44
3 votes
1 answer 30 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengemaskini MykJ pegawai dan berapa kerap ianya dikemaskini dalam setahun?
asked Jun 25, 2020 in Human Resource Management Anuarz 780 points 2 4 12
14 votes
1 answer 67 views
Sebagaimana diketahui, Dasar Penempatan dan Pembangunan Kerjaya Pegawai Pengurusan & Profesional JKR telah dibangunkan dan disahkan penggunaannya oleh KPKR sebelum ini. Dasar ini menjelaskan hala tuju, tanggungjawab dan strategi perlaksanaan pengurusan penempatan ... diadaptasikan. Link pekeliling seperti dibawah :- http://www.pcb.gov.my/pdf/PP%20bil32004-panduan%20pertukaran%20pegawai%20awam.pdf
asked Jun 12, 2020 in Human Resource Management Dr. Zack 2,570 points 13 28 44
6 votes
0 answers 18 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
asked May 26, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,600 points 10 19 44
10 votes
2 answers 44 views
Berdasarkan Arahan Pentadbiran Bil.1 Tahun 2020 - Garis Panduan Bekerja Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikeluarkan oleh pihak KKR pada 4 Mei 2020 yang lalu, pada pendapat tuan/puan... 1. Apakah kaedah waktu bekerja yang dilihat bersesuaian ... diantara keluarga dan kerjaya. (cth: bergilir dengan isteri untuk menjaga anak yang masih kecil,sekolah ditutup, ibu tunggal dsb).
asked May 17, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,600 points 10 19 44
8 votes
1 answer 36 views
Adakah JKR secara keseluruhannya bersedia untuk menerima perubahan kepada cara penyampaian kursus/seminar/conference secara maya, online dan kaedah pembelajaran secara epsa, blended learning sekiranya diperlukan dalam tempoh PKP atau PKPB ini?
asked May 6, 2020 in Human Resource Management Ar Rinna 510 points 4 9
6 votes
2 answers 35 views
Pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mempelawa pegawai dari kumpulan Pengurusan & Profesional, Jabatan ini untuk mengikuti pengajian di peringkat Sarjana (Kerja Kursus) secara separuh masa di bawah tajaan Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) In- ... bilangan sarjana yang mencukupi dalam kedua dua bidang. Dengan itu apakah bidang keperluan HLPSB buat masa ini yang mendesak?
asked Apr 23, 2020 in Human Resource Management Hannerita 7,240 points 9 29 47
8 votes
2 answers 58 views
Ketika Peraturan Kawalan Pergerakan (PKP) ini (18 Mac hingga 29 April 2020), ada cadangan mengenai tajuk kursus Online yang mesti CREaTE sediakan untuk warga JKR, dan cadangan bagaimana pelaksanaan kursus online ini?
asked Apr 11, 2020 in Human Resource Management Hannerita 7,240 points 9 29 47
7 votes
1 answer 49 views
Bagaimana sistem ini dibangunkan? Apakah kandungan (content) dlm Sistem HRMIS? Sejauh mana pekerja JKR mengguna pakai sistem tersebut?
asked Apr 7, 2020 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 23
2 votes
0 answers 25 views
Pandangan dari Unit Psikologi KKR dalam mewujudkan elemen psikologi (Visual, Audio & Kinestetik) bagi setiap warga JKR untuk penentuan watak yang memberi impak dalam penyampaian kerja.
asked Mar 29, 2020 in Human Resource Management mhafizs 13,850 points 4 33 93
2 votes
0 answers 21 views
Adakah pihak sumber manusia ada membuat kajian berkenaan tempoh perkhidmatan seseorang pegawai yang melibatkan Kontrak dan bukan Kontrak Pembinaan? Ini kerana kepakaran seseorang pegawai itu melibatkan tempoh perkhidmatan terutamanya kepada pegawai yang berada di HODT Design.
asked Mar 29, 2020 in Human Resource Management mhafizs 13,850 points 4 33 93
2 votes
3 answers 53 views
Jangkitan NCOVID-19 kian berlular seluruh dunia dan makin berkembang, terdapat jabatan dan unit bawah kementerian tertentu telah ambil langkah memberhentikan operasi kerja harian dan bekerja dari rumah. Adakah langkah-langkah pencegahan juga diambil oleh pejabat-pejabat ... seperti hospital, klinik dan lain-lain bangunan berkaitan. Apakah langkah pencegahan yang diambil oleh jabatan dalam hal ini?
asked Mar 5, 2020 in Human Resource Management YYTAN 8,180 points 40 49 70
10 votes
4 answers 99 views
Sebagaimana yg kita semua sedia maklum, ramai pegawai senior JKR telah/sedang/akan meninggalkan Jabatan dlm tempoh 3 tahun ini atas faktor persaraan. Contohnya pada hari ini, Pengarah Kanan CKBA1, YBhg. Datuk Ir Muhammad Azman Jamrus telah mula bersara wajib ... berbakti kpd Jabatan dan Negara, adakah langkah yang perlu diambil bg memastikan isu brain drain ini dapat ditangani dengan berkesan?
asked Feb 11, 2020 in Human Resource Management AzMH79 7,120 points 5 21 52
5 votes
1 answer 70 views
Semasa Majlis Amanat KPKR pada 20 Januari yang lepas, seramai 22 orang pegawai Jabatan telah menerima sijil pentauliahan sebagai Pakar Rujuk Jabatan dlm pelbagai bidang. Setinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada pegawai2 tersebut! Apakah peranan dan tanggungjawab Pakar Rujuk Jabatan dan Subject Matter Expert yang dilantik dan dimanakah boleh saya dapatkan senarai lengkap nama pegawai2 ini? TQ.
asked Jan 22, 2020 in Human Resource Management AzMH79 7,120 points 5 21 52
12 votes
2 answers 86 views
Sejauh manakah keberkesanan CI dalam menentukan kompetensi seseorang pegawai? Adakah soalan yang diberikan relevan dengan tugas hakiki seseorang pegawai?
asked Dec 30, 2019 in Human Resource Management AzlinaK 220 points 2 2 5
7 votes
2 answers 99 views
Salam dan selamat sejahtera, Wajarkah PPP dan PPK memberikan markah LNPT kepada pegawai bawahannya tanpa berbincang dengan pegawai tersebut terlebih dahulu sekiranya terdapat isu peribadi dengan pegawai tersebut. terdapat dikalangan PPP dan PPK yang memberi markah ... ke atas mereka? Kerana penilaian mereka telah memberikan impak yang negatif kepada PYD sepanjang berkhidmat sebagai penjawat awam.
asked Nov 28, 2019 in Human Resource Management ShAneeza 5,860 points 12 25 35
7 votes
2 answers 66 views
Haruskah kumpulan sokongan yang mempunyai pengalaman dan kepakaran yang khusus dalam sesuatu bidang juga diiktiraf status SME sejajar dengan perkembangan era dan perancangan JKR ke arah membentuk lebih ramai pegawai yang lebih kompeten?
asked Oct 21, 2019 in Human Resource Management snshuhada 4,550 points 5 8 18
6 votes
1 answer 47 views
Apakah tajuk latihan atau kursus dalaman yang telah dianjurkan oleh pihak JKR itu mengikut kehendak kerjaya kakitangan mengikut bidang semasa yang terwujud di JKR dan seiring dengan perkembangan semasa bidang pembinaan? Sudahkah kajian telah dilaksanakan terhadap keberkesanan peningkatan kualiti dan output di kalangan kakitangan susulan kepada latihan tersebut?
asked Oct 16, 2019 in Human Resource Management TanCK 48,800 points 106 195 351
6 votes
1 answer 61 views
Semasa taklimat baru-baru ini diberitahu CI adalah untuk skim J sahaja. Tetapi saya lupa untuk bertanya adakah semua skim J iaitu federal dan termasuk post state? Terima kasih.
asked Sep 30, 2019 in Human Resource Management farhana89 270 points 1 3 6
8 votes
1 answer 57 views
Di manakah peluang atau ruang kerjaya bagi kumpulan pelaksana untuk meningkatkan taraf pendidikan/kelulusan kami untuk ke tahap yang lebih tinggi selain mengisi jawatan kenaikkan pangkat/pemangkuan?
asked Sep 22, 2019 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 23
...