search
Log In

Recent questions in Human Resource Management

5 votes
1 answer 74 views
Bagaimana aplikasi Competency Indentification (CI) dilaksanakan di JKR dan apakah faedah daripada CI yang dijalankan?
asked Sep 22, 2019 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 24
8 votes
2 answers 125 views
Saya tertanya-tanya jika seseorang ingin membeli buku keluaran JKR atau kakitangan JKR secara hardcopy di manakah tempat untuk mendapatkan buku tersebut? Contoh buku: Jadual Kadar Harga Panduan Pemeriksaan Bangunan
asked Sep 18, 2019 in Human Resource Management NizamSani 2,240 points 5 14 23
2 votes
1 answer 56 views
Mohon pencerahan berkaitan lantikan Contract of Services yang masih ada di JKR? Sejauh mana kesahihan cadangan pihak JPA bahawa tiada lagi lantikan tetap dan berpencen sebaliknya lantikan kontrak yang akan ditambahbaik. Adakah lantikan COS turut terkena tempias sedangkan perkhidmatan COS yang berbaki telah melebihi lima tahun? Tiada sebarang alternatif yang dapat diberi kepada COS yang tinggal?
asked Sep 11, 2019 in Human Resource Management zylina1910 880 points 7 18
3 votes
1 answer 75 views
JKR Daerah hanya mempunyai seorang Penolong Jurutera Elektrik (JA29) yang perlu memantau projek dan juga kerja-kerja sebutharga termasuk kerja-kerja penyelenggaraan bangunan kerajaan. Apa yang dilihat tenaga kerja yang tidak mencukupi menyebabkan beliau sering ... atasan beliau berasa tidak adil dengan perkara sebegini. Mohon perhatian atau sebarang alternatif dari pihak yang lebih pakar.
asked Sep 10, 2019 in Human Resource Management zylina1910 880 points 7 18
9 votes
0 answers 30 views
Rasionalisasi perlantikan Pegawai Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (SHO) dan Pegawai Alam Sekitar bagi ditempatkan di semua JKR Negeri dan perlantikan mengikut kepakaran dalam bidang tersebut. Adakah JKR tidak perlu mempunyai bahagian seperti HODT Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar di setiap JKR Negeri?
asked Aug 30, 2019 in Human Resource Management mizzlan 450 points 3 9
8 votes
4 answers 216 views
Ada individu yang jenis mengambil peluang apabila bos tiada di pejabat, maka dia juga turut hilang. Bila dilihat dari sistem etass, ada rekod masuk dan rekod keluar. Cuti juga tidak berusik. Hal dosa pahala kita tidak mahu bangkitkan disini. Mohon ... Kalo sehari dua mungkin benda yang boleh dimaafkan kerana betul-betul ada hal, tapi kalo saban hari sakit mata juga. #kenahusnuzonsetiapmasakatanya
asked Aug 29, 2019 in Human Resource Management Solah 310 points 1 3 8
5 votes
0 answers 45 views
Tujuan persoalan ini dikemukakan kerana: Pasukan Projek JKR akan lebih bertumpu pada pelaksanaan projek, mudah urusan komunikasi bersama stakeholders, peningkatan kompetensi pengurusan projek dalam satu entiti. Di semua JKR Daerah / Jajahan, penempatan jurutera ... yang terhad, jurutera fasiliti boleh beri fokus pada pengurusan aset serta senggara, dan sebagaimananya amanah yang diberikan.
asked Aug 28, 2019 in Human Resource Management Eow 170 points 1 2
9 votes
3 answers 45 views
Kakitangan berjawatan "Negeri" JKR Terengganu tidak disarankan memenuhi kehadiran 5 hari berkursus bagi tahun semasa 2019 memandangkan kekangan kewangan semasa Kerajaan Negeri. Pemantauan kehadiran kursus melalui sistem online mengambilkira kakitangan Persekutuan dan Negeri dan ini akan menyebabkan peratus kehadiran keseluruhan menjadi rendah. Mohon pencerahan.
asked Aug 12, 2019 in Human Resource Management samri 300 points 1 2 4
4 votes
2 answers 42 views
Apakah yg dimaksudkan sistem GIS?
asked Jul 18, 2019 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 24
4 votes
1 answer 53 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pensijilan PM di bawah program CBAS JKR?
asked Jul 18, 2019 in Human Resource Management Sitilaila 1,150 points 3 9 24
4 votes
2 answers 77 views
Bagaimanakah untuk menggunakan perkhidmatan ini dan siapakah pegawai-pegawai ARKAB yang berdekatan? Adakah pertemuan akan direkodkan?
asked Jul 16, 2019 in Human Resource Management shdzain 15,200 points 20 40 114
5 votes
3 answers 77 views
Adakah ini akan menyukarkan mereka jika dipanggil untuk temuduga kenaikan pangkat ke Jurutera jika kurang pendedahan dan pengalaman dalam bidang teknikal, mohon pencerahan?
asked Jul 9, 2019 in Human Resource Management FaizFaizal93 4,500 points 4 7 10
5 votes
1 answer 49 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Keseronokan bekerja merupakan perkara yang penting bagi sesebuah institusi kerajaan seperti JKR untuk mencapai misi dan visi. Perkara ini perlu di ambil berat oleh mana-mana Ketua Jabatan bagi memastikan pekerja tidak ... bebanan kerja yang semakin bertambah memandangkan penambahan kumpulan pengurusan dan professional yang semakin bertambah? Sekian, Terima Kasih
asked Jul 4, 2019 in Human Resource Management ShAneeza 5,860 points 12 25 35
16 votes
9 answers 218 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
asked Jun 18, 2019 in Human Resource Management Nurul Hanan 310 points 1 3 5
8 votes
1 answer 34 views
Apakah kekangan yang dihadapi di dalam proses membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
asked Jun 18, 2019 in Human Resource Management MAIZALI 330 points 1 2 5
5 votes
0 answers 20 views
Ramai pelejar mahasiswa yang baru termasuk diri saya sendiri menceburi bidang pekerjaan kejuruteraan elektrikal sebaik sahaja tamat pelajarannya di universiti tidak mengetahui/memahami tentang skop kerjanya, apakah yang harus disediakan semasa peringkat pelajarannya?Agar memudahkan mereka lebih memahami budaya, keperluan semasa kerja.
asked May 27, 2019 in Human Resource Management YYTAN 8,180 points 40 49 70
6 votes
1 answer 55 views
Apakah perancangan JKR terhadap isu ini? Adakah isu ini telah tergaris dalam Master Plan JKR demi peningkatan kompetensi kakitangan JKR? Bagaimana dengan latikan "key personnel" mengikut bidang yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap development of the training ... Apakah garis panduan dan tajuk nota rujukan utama dan induk telah siap sedia untuk semakan dan kajian sebelum perlaksanaannya?
asked Apr 22, 2019 in Human Resource Management TanCK 48,800 points 106 195 351
13 votes
2 answers 169 views
seringkali dilihat penggunaan kereta jabatan digunakan oleh penjawat awam tertentu untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat jumaat. Hal ini dilihat tidak diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan. Apakah langkah terbaik dalam mengawal dan menghalang ... wajar Bahagian Integriti melaksanakan 'spotcheck' dan terus mengambil tindakan kepada individu yang terlibat di ruang persekitaran masjid?
asked Apr 3, 2019 in Human Resource Management MSBAL 2,090 points 5 15 29
17 votes
4 answers 90 views
Bagaimana nak jadikan aktiviti senaman ringan ini bertambah menarik dan bilakah waktu yang sangat sesuai? sila berikan pandangan tuan/puan.
asked Apr 1, 2019 in Human Resource Management Nafiza Samsudin 1,380 points 4 8 14
...