search
Log In

Recent questions in Miscellaneous

5 votes
1 answer 29 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Pengguna Portal JCoP Paling Aktif 2022 Ir. @khudri | Ir Ts. @Nurfitri Zain | Ir. @shdzain Anugerah tersebut telah disampaikan oleh YBhg. Dato' Ir. Haji Ahmad Redza ... Sektor Infra) di Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2022 yang berlangsung di Menara Kerja Raya pada 4 Oktober 2022.
asked Oct 4 in Miscellaneous khairilhizar 54,900 points 33 89 187
4 votes
1 answer 24 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Moderator Portal JCoP Paling Aktif 2022 Ir. Ts. @FaizS | Ir Dr @Adzizulrohim | Ir. @hamzah.ismail Anugerah tersebut telah disampaikan oleh YBhg. Dato' Ir. Haji ... Sektor Infra) di Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2022 yang berlangsung di Menara Kerja Raya pada 4 Oktober 2022.
asked Oct 4 in Miscellaneous khairilhizar 54,900 points 33 89 187
3 votes
1 answer 36 views
Saya bercadang untuk memohon pinjaman kereta terpakai. Adakah saya layak memohon pinjaman kereta tersebut? Apakah syarat-syaratnya?
asked Sep 3 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
3 votes
1 answer 37 views
Apakah tindakan yang boleh diambil oleh penyelia sekiranya kakitangan tiada di pejabat tetapi ketipan kad perakam waktu cantik di waktu hadir dan balik.
asked Aug 25 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
4 votes
1 answer 27 views
Adakah kursus/latihan yang dilaksanakan di CREaTE boleh dihadiri oleh pihak luar (swasta)? Sekiranya ianya boleh dihadiri oleh pihak luar, berapakah yuran yang dikenakan?
asked Jul 11 in Miscellaneous Nurfitri Zain 9,660 points 5 25 85
4 votes
2 answers 19 views
Mohon cadangan aktiviti latihan EKSA yang boleh dijalankan/diadakan di premis memandangkan tiada peruntukan khas diadakan untuk aktiviti ini. Sekian, terima kasih
asked Jun 29 in Miscellaneous FaizFaizal93 5,090 points 4 8 16
2 votes
1 answer 34 views
Bolehkah pembelian terus sehingga RM20,000 dibuat kepada pembekal yang sama? Juga dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?
asked May 9 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
1 vote
1 answer 19 views
Apakah had nilai perolehan melalui wang panjar runcit dan syaratnya?
asked May 9 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
11 votes
3 answers 55 views
Bagaimanakah caranya untuk menggalakkan pengunaan JCOP ini lebih meluas dikalangan senior dan junior JKR. penglibatan yang aktif amat diperlukan agar jurang pengetahuan dapat dirapatkan sesama staff JKR?
asked Mar 10 in Miscellaneous julianaj 760 points 2 3 13
1 vote
1 answer 54 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
asked Oct 10, 2021 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
4 votes
2 answers 32 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Moderator Portal JCoP Paling Aktif 2021 @Rohanis @FaizS @hamzah.ismail Anugerah tersebut telah diumumkan sempena Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2021 yang telah ... ' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly Bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya pada 6 September 2021 secara dalam talian.
asked Sep 8, 2021 in Miscellaneous khairilhizar 54,900 points 33 89 187
4 votes
2 answers 30 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Pengguna Portal JCoP Paling Aktif 2021 @syariza @Hafiz Shafie @shdzain Anugerah tersebut telah diumumkan sempena Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2021 yang telah ... ' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly Bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya pada 6 September 2021 secara dalam talian.
asked Sep 8, 2021 in Miscellaneous khairilhizar 54,900 points 33 89 187
1 vote
1 answer 28 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
1 vote
0 answers 17 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
3 votes
0 answers 22 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24, 2021 in Miscellaneous Nurul Huda 2,050 points 4 9 21
3 votes
0 answers 23 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20, 2021 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
2 votes
1 answer 20 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
asked Feb 19, 2021 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
3 votes
1 answer 29 views
1) Adakah semasa peringkat perancangan atau pembinaan? 2) Siapakah yang perlu menyediakan pelan tersebut samada Jurukur Tanah lantikan JKR @ kontraktor yang telah dilantik?
asked Dec 22, 2020 in Miscellaneous BPP3 150 points 2
4 votes
1 answer 79 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan. Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia? Bolehkan bantu saya penyediaan aliran ... rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll). #oranglamabarunakbelajar
asked Oct 27, 2020 in Miscellaneous shdzain 20,890 points 21 44 152
6 votes
1 answer 82 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
asked Jul 16, 2020 in Miscellaneous zainalma 12,270 points 15 40 84
...