search
Log In

Recent questions in Project Management

3 votes
1 answer 8 views
Bagi projek in-house JKR, makmal VE (value engineering) akan dilaksanakan apabila rekabentuk terperinci telah siap sebelum projek tersebut ditender. Tujuannya adalah untuk memuktamadkan kos projek (PDA) berdasarkan kepada kuantiti bahan dan lukisan rekabentuk. Namun bagi ... proses VE lab di lakukan bagi projek reka dan bina kerana tiada sebarang lukisan rekabentuk ketika fasa perancangan projek?
asked 1 day ago in Value Management Nurfitri Zain 7,580 points 4 20 61
3 votes
1 answer 35 views
Adakah JKR terlibat sama semasa GN0?
asked Jun 7 in Value Management shdzain 19,280 points 21 43 139
4 votes
1 answer 17 views
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah memperkenalkan Garis Panduan Pekerjaan Keselamatan dan Kesihatan dalam Industri Pembinaan (Pengurusan) OSHCIM pada tahun 2017 yang bertujuan menambah baik amalan KKP dalam pembinaan dengan menggalakkan pihak ... (OSHA) 1994. Seharusnya setiap HODT perlu menggunakan garis panduan ini semasa melaksanakan proses merekabentuk sesuatu pembinaan.
asked Jun 2 in Risk Management Nurfitri Zain 7,580 points 4 20 61
7 votes
1 answer 70 views
Bagaimana JKR memastikan pihak perunding yang dilantik oleh pihak kontraktor melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara professional di dalam projek reka dan bina?
asked Jun 1 in Quality Management Mybnary78 300 points 2 6
2 votes
1 answer 37 views
Apakah roles and responsiblity RE dan IOW. Dimanakah tertulis roles and responsibility tersebut?
asked Apr 18 in Project Management NanieJ 870 points 1 9 23
6 votes
0 answers 28 views
Apakah kesan sekiranya dokumen sub kontrak tidak dimatikan setem, tetapi kerja di tapak telah hampir siap & telah diperakukan dalam bayaran interim?
asked Mar 10 in Quality Management akmalrozman 200 points 1 2
5 votes
0 answers 15 views
Apakah tujuan Roadshow ECKM diadakan?
asked Mar 10 in Project Management Suhada binti Saffie 170 points 1 2
4 votes
1 answer 54 views
Apakah perbezaan di antara fungsi Pengurus Program, Pen. Pengurus Program dan Ketua Pasukan Projek dalam kontek Pengurusan Projek JKR?
asked Feb 17 in Integration Management norddin 610 points 4 5 14
4 votes
0 answers 14 views
Biophilic Cities ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur yang mengambilkira faktor/elemen alam semula jadi secara inklusif. Pembangunan yang akan mengambil perhatian aspek alam semulajadi dan berusaha untuk melindungi, memulihkan dan mengembangkan kelestarian alam semula ... dengan dasar, garispanduan dan halatuju jabatan? Sekiranya tiada...adakah ianya perlu diadaptasikan dalam jabatan ini.
asked Nov 15, 2021 in Scope Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
4 votes
1 answer 30 views
Pengurusan Risiko di JKR terbahagi kepada dua (2) seksyen, iaitu:- Pengurusan Risiko Jabatan (ERM) JKR - dibawah skop CDPK yang menguruskan hal-hal perkaitan risiko berpandukan kepada dokumen Pelan Strategik dan Pelan Bisnes 2021-2025; Pengurusan ... terlibat secara terus dalam mengendalikan Dasar Pengurangan Risiko Bencara Negara (Dasar PRBN) dan apakah skop dikhususkan kepada JKR Malaysia?
asked Sep 14, 2021 in Risk Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
5 votes
0 answers 43 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14, 2021 in Value Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
1 vote
0 answers 37 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12, 2021 in Project Management syahmiabdullah 1,910 points 2 6 11
3 votes
1 answer 43 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya?
asked Sep 12, 2021 in Value Management khairilhizar 53,980 points 33 88 185
5 votes
3 answers 59 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
asked Sep 8, 2021 in Scope Management roslianams 210 points 3 6
4 votes
0 answers 11 views
Sharing Knowledge:
asked Aug 16, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
4 votes
1 answer 65 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
asked Jul 5, 2021 in Project Management vickneswaran 680 points 1 2 8
3 votes
1 answer 14 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
asked Jun 12, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
2 votes
1 answer 30 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
asked Jun 8, 2021 in Cost Management rohaili 190 points 1 1 5
2 votes
0 answers 13 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7, 2021 in Quality Management Pubalan 260 points 1 2 7
2 votes
1 answer 27 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,930 points 2 7 18
...