search
Log In

Recent questions in Project Management

3 votes
0 answers 10 views
Biophilic Cities ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur yang mengambilkira faktor/elemen alam semula jadi secara inklusif. Pembangunan yang akan mengambil perhatian aspek alam semulajadi dan berusaha untuk melindungi, memulihkan dan mengembangkan kelestarian alam semula ... dengan dasar, garispanduan dan halatuju jabatan? Sekiranya tiada...adakah ianya perlu diadaptasikan dalam jabatan ini.
asked Nov 15, 2021 in Scope Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
3 votes
1 answer 25 views
Pengurusan Risiko di JKR terbahagi kepada dua (2) seksyen, iaitu:- Pengurusan Risiko Jabatan (ERM) JKR - dibawah skop CDPK yang menguruskan hal-hal perkaitan risiko berpandukan kepada dokumen Pelan Strategik dan Pelan Bisnes 2021-2025; Pengurusan ... terlibat secara terus dalam mengendalikan Dasar Pengurangan Risiko Bencara Negara (Dasar PRBN) dan apakah skop dikhususkan kepada JKR Malaysia?
asked Sep 14, 2021 in Risk Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
5 votes
0 answers 33 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14, 2021 in Value Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
1 vote
0 answers 27 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12, 2021 in Project Management syahmiabdullah 1,420 points 2 5 7
2 votes
1 answer 26 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya?
asked Sep 12, 2021 in Value Management khairilhizar 52,090 points 33 88 183
5 votes
3 answers 55 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
asked Sep 8, 2021 in Scope Management roslianams 200 points 1 5
4 votes
0 answers 10 views
Sharing Knowledge:
asked Aug 16, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
2 votes
1 answer 39 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
asked Jul 5, 2021 in Project Management vickneswaran 660 points 1 2 7
2 votes
1 answer 13 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
asked Jun 12, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
2 votes
1 answer 27 views
Di mana saya boleh dapatkan Surat Arahan KPKR Bil. 6/2019 yg bertarikh 16 Ogos 2019 tu tuan? Mohon bantuan.
asked Jun 8, 2021 in Cost Management rohaili 180 points 1 5
2 votes
0 answers 10 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7, 2021 in Quality Management Pubalan 190 points 1 2 5
2 votes
1 answer 24 views
Projek PUN (Pemulihan, Ubahsuai dan Naiktaraf) merupakan definasi yang disebut baru-baru ini tetapi ia tidak diamalkan dalam GN0 dan VAE kerana keperluan kebolehlaksanaan projek adalah sangat bergantung kepada keperluan: Skop kerja yang lengkap dalam brif Lukisan Siap Bina Laporan BCA/FCA Laporan dilaptasi bagi projek warisan
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
2 votes
1 answer 23 views
Bagaimanakah sambutan pihak kementerian atau klien lain terhadap pelaksanaan VMS bagi RMKe-12?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
1 vote
1 answer 21 views
Adakah VMS sejajar/selari dengan Dasar Keselamatan Negara (DKN)?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
1 vote
1 answer 12 views
Apakah 'critical factor' pelaksanaan VMS dan peringkat penyumbang kepada kegagalan VMS?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
2 votes
1 answer 9 views
Apakah kaedah pengukuran KPI keberkesanan VMS?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
1 vote
1 answer 12 views
Apakah kita YAKIN dengan pengadaptasian VMS adalah sebahagian daripada strategi yang dapat menyakinkan AP182 akan kekal dan tidak akan dimansuhkan?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
1 vote
1 answer 19 views
Sejauh mana kader-kader di Kementerian involve dlm GN0 sebab kebanyakannya lebih terlibat dalam pelaksanaan projek yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
0 votes
1 answer 18 views
Adakah rekod pengalaman dan kepakaran merupakan variable penting peserta dalam bengkel VE/VM? Apakah strategi pemilihan peserta bengkel tersebut? Ini adalah kerana PIC yang terlibat dalam bengkel sebahagiannya tidak terlibat di peringkat post-contract.
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
1 vote
1 answer 13 views
Pelbagai kajian dan mekanisma serta pendekatan dilaksanakan termasuklah strategi VMS. Malangnya projek masih gagal disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti ditetapkan. Lesson Learnt pun telah dikongsikan. Workflow, metodologi dan pengurusan risiko yang bersistematik juga telah diadaptasikan. Di manakah 'lack' dan 'gap' serta strategi yang reliable?
asked May 24, 2021 in Value Management safira 1,920 points 2 7 17
...