search
Log In

Recent questions in Stakeholders Management

3 votes
1 answer 38 views
Kaedah PAP bagi memendekkan tempoh pelaksanaan projek di peringkat pra kontrak telah lama diperkenalkan. Sepanjang tempoh pelaksanaan ini, telah banyak lukisan rekabentuk PAP dibangunkan. Daripada keseluruhan lukisan tersebut, berapa peratus lukisan rekabentuk PAP ini yang telah ... ini? 10 tingkat (8tingkat dengan 2 basement); 630 unit tempat letak kereta dengan 198 tempat letak motorsikal.
asked Jun 22, 2020 in Stakeholders Management haziman 630 points 2 5 11
3 votes
2 answers 43 views
Secara praktik norma hampir semua agensi utama kerajaan telah terwujudnya satu akta khusus untuk setiap jabatan yang sedang beroperasi. Apakah telah terwujudnya satu akta khusus untuk rujukan dan kegunaan KKR/JKR ikut tugas dan bidang utama yang sediada?
asked Jun 16, 2020 in Stakeholders Management TanCK 49,170 points 107 197 357
9 votes
1 answer 37 views
Berdasarkan kepada pemerhatian dan penelitian, penggunaan platform Portal JCop Cafe amat memberangsangkan. Pelbagai persoalan dilontarkan, dibincangkan dan juga pelbagai jawapan serta maklumbalas diberikan oleh ahli-ahli yang berdaftar dengan portal ini. Namun ... ajar serta pedoman dalam memastikan sebarang tindakan serta keputusan dibuat dengan penuh keyakinan dan penuh tawakkal kesahihannya.
asked Jun 14, 2020 in Stakeholders Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
10 votes
2 answers 26 views
Paparan pada laman web JKR dilihat agak kurang menarik dimana berita-berita yang dipaparkan lambat dikemaskini atau tiada berita-berita baru setiap hari dan juga kurang berita-berita yang menyerlahkan kehebatan serta kecemerlangan jabatan. Berita ... adalah sebahagian daripada strategi yang seharusnya digunakan melalui kaedah networking bersama wartawan-wartawan dan pengurusan stesen-stesen TV.
asked Jun 11, 2020 in Stakeholders Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
14 votes
2 answers 82 views
Pengurusan Tapak Bina memerlukan kerjasama, komitmen, profesionalisme dan kesepakatan berpaksikan elemen kreatif dan inovatif serta mengadaptasikan idea strategik diolahkan melalui median komunikasi jitu ke arah pencapaian keberhasilan kejayaan yang gemilang dan unggul. ... Janji' diperlukan dalam merealisasikan motto sebagai Jabatan Teknikal Terunggul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
asked Jun 3, 2020 in Stakeholders Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
7 votes
2 answers 46 views
Apakah projek kerajaan yang bernilai ratusan juta perlu dilantik kumpulan perunding yang terdiri daripada kepelbagaian bidang perkhidmatan perunding termasuk (M&E) dan (QS) atau memadai melantik hanya satu bidang perkhidmatan sahaja iaitu (C&S)?
asked May 7, 2020 in Stakeholders Management bukhari5199 960 points 6 10 17
4 votes
1 answer 34 views
Adakah terdapat perjanjian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi pelaksanaan projek2 yg dilaksanakan kerjaan persekutuan untuk kerjaan negeri? Perlukan kerajaan negeri meletakkan syarat-syarat tertentu sebelum menerima atau mengambil alih projek yang telah siap tersebut?
asked May 7, 2020 in Stakeholders Management bukhari5199 960 points 6 10 17
6 votes
2 answers 58 views
Adakah penyerahan projek siap yang dilaksanakan kerajaan persekutuan untuk kerajaan negeri perlu diserahkan secara rasmi dan apakah tindakan yang perlu kerajaan persekutuan lakukan sekiranya kerajaan negeri tidak mahu menerima penyerahan tersebut?
asked Apr 20, 2020 in Stakeholders Management bukhari5199 960 points 6 10 17
5 votes
1 answer 41 views
Are JKR guidelines legally binding and embodied into regulation? Any available Act that is totally related and applicable as an enforcing regulations to strengthen the JKR guidelines?
asked Dec 4, 2019 in Stakeholders Management TanCK 49,170 points 107 197 357
7 votes
2 answers 83 views
Bagimana kita nak mengenali Perunding mengikut bidang pengkhususan atau kepakaran mereka?
asked Sep 11, 2019 in Stakeholders Management elham 790 points 2 8 16
7 votes
0 answers 25 views
How effective is the Road Safety Audit (5 Stages) in reducing the accident rate and eliminating the occurrence of black spot?
asked Aug 30, 2019 in Stakeholders Management TanCK 49,170 points 107 197 357
8 votes
2 answers 36 views
Sedia maklum, terdapat JKR Negeri kurang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) di negeri masing-masing. Apakah program yang sesuai dijalankan CSR oleh JKR Negeri? Adakah pelaksanaan kerja secara jabatan boleh dianggap salah satu program CSR JKR?
asked Jul 20, 2019 in Stakeholders Management KHAIRUL AMIRUL 18,070 points 28 67 123
12 votes
1 answer 61 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Adakah JKR mempunyai satu sistem bagi pengumpulan data dan maklumat bagi Pelan Strategik JKR? Pengumpulan data bagi Pelan Strategik ini adalah penting bagi setiap JKR Negeri bagi mengumpul data seperti Pelan Bisnes JKR, ... setiap sukuan tahun. Dengan itu, adalah wajar sistem pengumpulan data ini diwujudkan bagi merialisasikan pencapaian Pelan Strategik JKR.
asked Apr 22, 2019 in Stakeholders Management ShAneeza 6,000 points 12 25 37
9 votes
2 answers 63 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Saya ingin bertanya, adakah JKR mempunyai satu sistem fail berpusat bagi setiap negeri? sistem fail ini dapat mempermudahkan pencarian fail dan urusan surat menyurat. Dengan adanya sistem ini, dapat membantu proses penyimpanan surat dan fail dengan lebih teratur dan secara tidak langsung dapat membantu kakitangan pejabat dalam proses pencarian fail dan surat.
asked Apr 22, 2019 in Stakeholders Management ShAneeza 6,000 points 12 25 37
17 votes
0 answers 62 views
JKR Putrajaya Peneraju utama dalam penyelenggaraan Aset Bangunan sejak tahun 2003. Pengurusan FM semua bangunan pejabat kerajaan Putrajaya dan kuarters (landed house) diuruskan oleh pihak JKR Putrajaya. Desas desus tugas & peranan JKR Putrajaya untuk diambil ... dimansuhkan. Kemanakah hala tuju pengurusan Aset Menyeluruh (MPAM)? Fungsi dan peranan JKR Putrajaya perlu dikekalkan dan dipertahankan.
asked Mar 30, 2019 in Stakeholders Management Nafiza Samsudin 1,380 points 4 8 14
22 votes
2 answers 53 views
27 votes
3 answers 339 views
Adakah terdapat option (cadangan) lain selain pengkorporatan JKR sepenuhnya?
asked Jan 28, 2019 in Stakeholders Management firdauswazir89 350 points 3 4 7
18 votes
1 answer 95 views
1.Bagaimana daftar risiko iaitu insiden risiko diwujudkan? Adakah berdasarkan kepada maklumat Pelan Strategik Jabatan/Cawangan/Negeri yang sediada. 2. Berdasarkan 'template' Daftar Risiko JKR mempunyai maklumat 'strategi rawatan pencegahan/mitigasi' adakah maklumat ini ... PRM. Bagaimana pihak yang terlibat dengan pengoperasian ERM dan PRM memberi penerangan kepada pegawai di dalam organisasi ?
asked Jan 15, 2019 in Stakeholders Management Mus Fiera 2,190 points 3 8 23
19 votes
2 answers 78 views
7 votes
1 answer 35 views
Apakah perbezaan maklumat yang terdapat dalam Pelan Bisnes di antara T1.1.7 iaitu Peratus Maklumbalas Pelanggan dan T2.1.1 iaitu Suara Pelanggan. Adakah kedua-dua pengukuran bagi tema tersebut berdasarkan penggunaan borang SPB Maklumbalas Pelanggan?
asked Nov 21, 2018 in Stakeholders Management ShAneeza 6,000 points 12 25 37
...