search
Log In

Recent questions in Structure

13 votes
0 answers 17 views
Apakah spesifikasi JKR dengan jelasnya terkandung proses perlaksanaan ujian Pullout Test untuk tie-back dinding dari kalangan sistem Mechanically Stabilized Earth Wall demi menjamin pencapaian kestabilan keseluruhan yang optimum? Adakah jumlah ujian Pullout Test yang perlu dilaksanakan mengikut keluasan dinding juga jelas dinyatakan?
asked Jul 25, 2017 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
9 votes
1 answer 25 views
Berapakah rolling temperature yang sesuai untuk kerja-kerja menurap jalan?
asked Jul 25, 2017 in Structure HILMI83 250 points 1 2 4
11 votes
1 answer 75 views
Merujuk Spesifikasi Kerja Bangunan JKR 2014, sejauh manakah bidang kuasa dan peranan JKR bagi memastikan pelaksanaan Initial Test dan Conformity Test bagi konkrit oleh pembekal/kontraktor.
asked Jul 25, 2017 in Structure Ezuan 880 points 6 9 16
13 votes
1 answer 66 views
Bagaimanakah kadar jangkahayat penggunaan jambatan mengikut kehendakan terma rujukan rekabentuk boleh diperolehi sedangkan konkrit kualiti pembinaan dan ketahanlaksakan komponen konkrit struktur menjadi tanda pertikaian?
asked Jun 13, 2017 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
12 votes
1 answer 36 views
Contohnya..bangunan baru JKR yang telah siap dibina tetapi tidak mempunyai fasiliti parkir berbumbung. Soalannya adakah jabatan berkenaan boleh membina sendiri parkir berbumbung selepas mendapat persetujuan bersama dalam mesyuarat jabatan berkenaan atau perlu mendapatkan nasihat/kelulusan pakar di JKR HQ sebelum membina parkir berbumbung di jabatan berkenaan?
asked Jun 11, 2017 in Structure KHAIRUL AMIRUL 18,020 points 26 67 123
9 votes
1 answer 36 views
Kajian Kes : Struktur Jeti berusia lebih dari 10 tahun. Spun pile bersaiz 600mm .Daripada 30 nos spun pile diperiksa,didapati 19 nos mempunyai 1 bil vertical crack line yang seragam bagi setiap pile terlibat. Apa kaedah pembaikan yang sesuai bagi struktur marin tersebut ?
asked May 31, 2017 in Structure mr mahalil 350 points 2 3 7
17 votes
1 answer 53 views
Apakah julat kadar pH air yang dianggap bersesuian dalam bancuhan konkrit?
asked May 23, 2017 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
14 votes
4 answers 85 views
Untuk struktur keluli yang menggunakan sambungan kimpalan, bagaimana kita menentukan kekuatan kimpalan yang dibuat tersebut adalah memenuhi kekuatan rekabentuk yang diperlukan. Apakah terdapat ujian khas perlu dijalankan atau pihak fabrikator perlu mengemukakan certificate tertentu untuk mengesahkan kekuatan kimpalan tersebut.
asked Apr 4, 2017 in Structure Ezuan 880 points 6 9 16
10 votes
1 answer 51 views
Saya ingin mengajak rakan-rakan forum J-CoP sama-sama berbincang mengenai apakah sebenarnya 'principles' kejuruteraan struktur yang rakan-rakan J-CoP faham.
asked Mar 21, 2017 in Structure nizam357 2,020 points 6 13 25
12 votes
2 answers 63 views
Untuk sebuah bangunan (concrete frame / steel frame ), bolehkah dinding bata (brickwall) menjadi sebagai bracing element kepada bangunan tersebut. Ini kerana ada pendapat yang mengatakan boleh dan ada pendapat yang mengatakan tidak boleh.
asked Mar 21, 2017 in Structure Ezuan 880 points 6 9 16
13 votes
1 answer 35 views
Apakah wakil JKR, perunding dan kontraktor faham dengan jelasnya segala lukisan perincian dan kaedah pembinaan terhadap sistem jambatan dari kalangan semi-integral dan fully integral memandang isu ini seringkali menjadi perbincangan ketika perlaksanaan audit ... perbedaan lukisan perincian tetulang untuk rasuk dan sistem penyambungan di bahagian abutment dikalangan kedua-dua sistem tersebut?
asked Mar 17, 2017 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
13 votes
3 answers 87 views
Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP mengenai situasi ini. Adakah juga terdapat di dalam mana-mana piawaian atau BS/EC dinyatakan tentang hot bend ini ? Seterusnya, sekiranya ada, di dalam Clause atau Klausa manakah yang terpakai untuk kes ini sekiranya berlaku di tapak-tapak bina yang menggunakan IBS? Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP untuk memberikan pandangan.
asked Feb 28, 2017 in Structure nizam357 2,020 points 6 13 25
15 votes
1 answer 108 views
Adakah 'stump' itu semata-mata sebagai komponen atau elemen pengagihan beban sahaja atau adakah sebab-sebab lain ?
asked Feb 20, 2017 in Structure nizam357 2,020 points 6 13 25
17 votes
0 answers 21 views
Bagaimanakah cara terbaik untuk mengelakkan micro-cracks itu terjadi?
asked Feb 7, 2017 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
15 votes
1 answer 38 views
Apakah kebaikan atau kekurangan penggunaan atau pengaplikasian 'spiral link' ini ? Apakah 'spiral link' ini mampu memberi nilai tambah kepada faktor keselamatan di dalam rekabentuk seismik?
asked Feb 2, 2017 in Structure nizam357 2,020 points 6 13 25
17 votes
1 answer 62 views
Tahun 2017 adalah tahun untuk mengembalikan kegemilangan JKR ke tahap tertinggi. Salah satu inisiatif yang telah dipasarkan adalah penggunaan PAP di dalam pelaksanaan projek JKR. Apakan success factor yang diperlukan bagi memastikan JKR tidak gagal di dalam penyampaian prjek secara PAP?
asked Jan 21, 2017 in Structure azudin 50,150 points 24 102 239
15 votes
1 answer 33 views
Apakah sekadar merujukkan kepada Traffic Volume Studies itu sahaja sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai rujukan kriteria Road Design Life bagi jalan yang mempunyai kadar penggunaan kenderaan yang tinggi? Bolehkah data-data yang diperolehi melalui ramalan Transportation Forecasting dan Change in Heavy Vehicle Trend itu menolong mengatasi masalah ketahanlasakan sesuatu rankaian jalan?
asked Dec 27, 2016 in Structure TanCK 48,820 points 106 195 351
...