search
Log In

Recent questions in Technical & Contract Admin

1 vote
0 answers 7 views
Apakah kelebihan dan kekurangan Kabel Fibre Multimode berbanding Single-mode dan kesesuaian bagi pemilihan kabel tersebut?
asked May 5 in ICT N. Hashim 150 points 1 1 4
2 votes
1 answer 17 views
1. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga? 2. Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga adalah secara berpasangan, bolehkah pembuka sebutharga membuka dan menyemak sebutharga tersebut ... Sebutharga adalah sulit. Adakah pembuka dan penilai dibenarkan membawa keluar dokumen sebutharga daripada bilik pembuka dan penilaian?
asked May 3 in Contract Administration AHMADSHAYUTI 650 points 3 6 14
1 vote
0 answers 7 views
Apa yang perlu di lakukan atau diberi perhatian (dari sudut kontrak dan pekeliling perbendaharaan) oleh pasukan pegawai penguasa sekiranya kontraktor memohon untuk menukar nombor akaun bank bagi tujuan pembayaran interim. Ini kerana akaun bank lama mempunyai masalah dah telah dibekukan.
asked Apr 30 in Contract Administration fikrirahim 420 points 2 4 10
2 votes
0 answers 10 views
Salam, saya dapati rekabentuk daripada perunding bagi pemilihan kutub RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (4P) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - ... 3 litar RYB Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
asked Apr 30 in LV (Low Voltage) Faiz Munahir 200 points 1 4
2 votes
1 answer 10 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
asked Apr 22 in Building Conservation khairilhizar 49,980 points 33 88 177
4 votes
0 answers 14 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 160 points 1 3
5 votes
1 answer 34 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
asked Apr 4 in Civil NanieJ 700 points 1 9 18
6 votes
1 answer 31 views
Apakah kebaikan pelaksanaan Program Solar Energy Purchasing (SEP)?
asked Mar 16 in Electrical NHudaAzmi 180 points 1 2 4
2 votes
1 answer 44 views
Skop kerja reka bentuk dalaman dan proses serta prosedur kerja yang terlibat di dalam pengurusan projek JKR Bagaimana pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR dilaksanakan? Rujukan bagi skop kerja ID? Garis panduan dan statutory yang berkaitan bagi kerja ID
asked Feb 8 in Interior Design suzana 1,810 points 4 10 24
6 votes
1 answer 21 views
Bagaimana mengatasi isu penalti oleh pihak TNB selepas bangunan mula digunakan ketika peringkat rekabentuk lagi?
asked Jan 28 in Electrical MuhammadBruns 4,400 points 12 37 51
4 votes
0 answers 23 views
Salam semua JCorprian.. Katakan, Kerja-kerja sebutharga G1 untuk kerja-kerja pembaikan kecil loji kumbahan. Pengkhususan CIDB ialah CE19. Syarat PK 2.1, harus dipelawa sekurang-kurangnya 5 kontraktor atau lebih. Masalah: Bagaimana jika jumlah kontraktor G1 ... atau CE19? Ini bertujuan adalah untuk meramaikan kontraktor yang layak seterusnya matlamat PK2.1 tercapai. Mohon pandangan semua. Sekian.
asked Jan 26 in Contract Administration suhaimimn 290 points 2 3 10
6 votes
1 answer 38 views
Apakah prosedur yang perlu dilakukan jika ujian Machintosh Probe tidak dapat dilaksanakan semasa pemeriksaan tapak dan tiada maklumat tentang soil profile bagi sesebuah projek konvensional bangunan?
asked Dec 15, 2020 in Geotechnical Fauziah78 180 points 1 2 3
3 votes
1 answer 39 views
Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan dan berapakah nilai kontrak kerja yang dikenakan?
asked Dec 15, 2020 in Miscellaneous shdzain 15,670 points 20 42 116
5 votes
1 answer 69 views
Adakah pihak JKR/Kerajaan bercadang untuk mempertimbangkan pembelian drone dalam Perolehan Melalui Kontrak (PMK) memandangkan keperluannya dalam projek amat bersesuaian dan selari dengan perkembangan Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0).
asked Dec 15, 2020 in Contract Administration Dzakir 510 points 3 7 11
4 votes
0 answers 27 views
1. ADAKAH KAEDAH PEROLEHAN PROJEK MEMPENGARUHI PENYEDIAAN ACDA? 2. PROJEK APAKAH YANG DIHARUSKAN UNTUK PENYEDIAAN ACDA? 3. BILAKAH ACDA PERLU DILAKSANAKAN?
asked Dec 13, 2020 in Contract Administration AHMADSHAYUTI 650 points 3 6 14
2 votes
0 answers 16 views
Kontraktor telah memberi maklumbalas dan merayu untuk membuat bayaran secara ansuran sebaik sahaja menerima surat tuntutan terhadap Perakuan Kos Penamatan (Kos Penyiapan melebihi Jumlah Harga Kontrak Asal Terlaras) dari Pejabat P.P. Bolehkah Pejabat P.P/Negeri bersetuju dengan rayuan kontraktor dan menerima bayaran secara ansuran sehingga selesai?
asked Dec 7, 2020 in Contract Administration Supar 150 points 1 1 4
3 votes
0 answers 8 views
Sering Life Cycle Cost (LCC) dalam sesuatu projek sukar ditentukan kerana tidak ada garis panduan yang terkini untuk dirujuk, khususnya peralatan yang berkatan dengan ICT yang kian berubah dan maju. Adakah JKR mempunyai data base atau kajian terhadap ... perbelanjaan kos projek tersebut, sebaliknya, bagaimana pula menentukan jangka hayat pertukaran bagi projek berkonsesi panjang seperti PFI/PPP?
asked Oct 14, 2020 in Contract Administration YYTAN 8,200 points 40 49 72
6 votes
1 answer 59 views
Apakah yang seharusnya disiapkan/dibuat persediaan oleh WPP/PP sebelum sesuatu kontrak tersebut ditamatkan/terminated selain drp perkara dibawah supaya kontraktor tiada sebab untuk saman JKR selepas ditamatkan. 1. Buku harian tapak dikemaskini dengan lengkap (manpower ... tambahan masa utk perkara tersebut, adakah perkara tersebut boleh menjadi asas beliau untuk saman JKR semula selepas penamatan?
asked Oct 9, 2020 in Technical & Contract Admin farizs 6,440 points 14 36 93
6 votes
3 answers 70 views
Bagaimana untuk memastikan sesuatu rekabentuk mengambilkira faktor kemudahsenggaraan? Masih terdapat isu seperti ini berlaku. Sebagai contoh kesukaran akses ke tangki simpanan air (aras bumbung)
asked Sep 30, 2020 in Mechanical AiT 250 points 1 3 5
2 votes
1 answer 31 views
Ada tak standard rate untuk anggaran kos bagi kerja monitoring; building settlement marker (bsm) & ground settlement marker (gsm)?
asked Sep 23, 2020 in Geotechnical AzmieJ 140 points 1 1 4
...