search
Log In

Recent questions in Technical & Contract Admin

1 vote
0 answers 5 views
CONTRACT HYBRID. Bolehkah kontrak perolehan bekalan dibuat untuk pembelian peralatan tetapi di dalamnya terdapat kerja - kerja pembinaan fizikal? Dari segi anggaran kos, pembelian peralatan lebih besar berbanding kerja - kerja pembinaan fizikal yang kecil.
asked Sep 10 in Contract Administration Nurfitri Zain 4,470 points 4 13 40
4 votes
0 answers 19 views
Kenapakah capacitor bank menggunakan voltan 525V sedangkan 'system voltage' adalah 400V?
asked Aug 11 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 90
2 votes
2 answers 29 views
Apakah perbezaan penggunaan PN10 HDPE pipe dan G.I pipe?
asked Aug 10 in Electrical Amni 170 points 1 1 4
1 vote
1 answer 13 views
Antara Rotary Frequency Converter dan Solid State Frequency Converter, yang mana satukah lebih baik dari segi prestasi, kos dan penyelenggaraan untuk digunakan dalam rekabentuk elektrik? Apakah kekurangan dan kelebihan bagi setiap satu?
asked Jul 14 in Electrical khairulezane 130 points 1 1 3
2 votes
0 answers 16 views
Adakah pihak JKR menyediakan garis panduan berkaitan bagi proses hak milik sambungan untuk pengambilan balik tanah bagi projek-projek pembinaan jalan?
asked Jul 7 in Civil adiniyy 320 points 2 4 8
2 votes
1 answer 10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 8 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 11 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 6 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
2 answers 21 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 6 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 3 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
2 votes
1 answer 18 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
asked Jun 15 in Lightning Protection Mybnary78 150 points 2
3 votes
1 answer 19 views
Ingin dapatkan senarai semak Lukisan Siap Bina bagi displin Arkitek sebagai rujukan pihak kami di JKR Negeri terutama di Bahagian Arkitek agar tidak ada kekurangan semasa penyerahan Lukisan Siap Bina oleh kontraktor.
asked May 19 in Architecture Nor Afandi 240 points 1 2 6
4 votes
2 answers 60 views
Apakah kelebihan dan kekurangan Kabel Fibre Multimode berbanding Single-mode dan kesesuaian bagi pemilihan kabel tersebut?
asked May 5 in ICT N. Hashim 220 points 1 1 7
3 votes
1 answer 47 views
1. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga? 2. Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga adalah secara berpasangan, bolehkah pembuka sebutharga membuka dan menyemak sebutharga tersebut ... Sebutharga adalah sulit. Adakah pembuka dan penilai dibenarkan membawa keluar dokumen sebutharga daripada bilik pembuka dan penilaian?
asked May 3 in Contract Administration AHMADSHAYUTI 670 points 3 7 14
3 votes
1 answer 23 views
Salam, Rekabentuk pemilihan RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (TPN) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - menggunakan 3 nos RCCB dan diasingkan kepada ... RYB setiap fasa Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
asked Apr 30 in LV (Low Voltage) Faiz Munahir 210 points 2 5
2 votes
1 answer 11 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
asked Apr 22 in Building Conservation khairilhizar 51,700 points 33 88 182
6 votes
1 answer 28 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 180 points 2 3
5 votes
1 answer 42 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
asked Apr 4 in Civil NanieJ 710 points 1 9 18
...