search
Log In

Recent questions in Architecture

2 votes
1 answer 10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 8 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 11 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 6 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
2 answers 21 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 6 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
1 vote
1 answer 3 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
asked Jun 29 in Building Conservation safira 1,900 points 2 7 17
3 votes
1 answer 18 views
Ingin dapatkan senarai semak Lukisan Siap Bina bagi displin Arkitek sebagai rujukan pihak kami di JKR Negeri terutama di Bahagian Arkitek agar tidak ada kekurangan semasa penyerahan Lukisan Siap Bina oleh kontraktor.
asked May 19 in Architecture Nor Afandi 230 points 1 1 6
2 votes
1 answer 11 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
asked Apr 22 in Building Conservation khairilhizar 51,700 points 33 88 182
3 votes
1 answer 47 views
Skop kerja reka bentuk dalaman dan proses serta prosedur kerja yang terlibat di dalam pengurusan projek JKR Bagaimana pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR dilaksanakan? Rujukan bagi skop kerja ID? Garis panduan dan statutory yang berkaitan bagi kerja ID
asked Feb 8 in Interior Design suzana 4,060 points 4 10 25
11 votes
1 answer 57 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
asked Aug 6, 2020 in Architecture Lilysuzane 220 points 1 1 4
7 votes
1 answer 32 views
Kebanyakan Bangunan lama Kerajaan tiada CF (Certificate of Fitness), bagaimana caranya atau flow untuk mendapatkan Fire Certification Malaysia (FC) sekiranya pemilik memerlukan sijil tersebut?
asked Apr 29, 2020 in Architecture Maryati 910 points 6 11
3 votes
1 answer 35 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
asked Feb 3, 2020 in Building Conservation 871206035393 950 points 4 7 14
6 votes
2 answers 53 views
Bagi sesuatu pembangunan yang mempunyai landskap yang telah matang, pokok-pokok berkenaan terdedah dengan kejadian ribut dan tumbang. Keadaan ini boleh membahayakan nyawa pengguna sekiranya berlaku. Adakah terdapat cara tertentu di peringkat reka bentuk untuk menangani masalah ini? @DrAzlinaaz
asked Sep 26, 2019 in Landscape Architecture 871206035393 950 points 4 7 14
21 votes
4 answers 197 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
asked Mar 28, 2019 in Architecture azudin 50,240 points 24 103 239
...