search
Log In

Recent questions in Building Conservation

2 votes
1 answer 11 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
1 vote
1 answer 12 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
1 vote
1 answer 14 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
1 vote
1 answer 7 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
1 vote
2 answers 27 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
1 vote
1 answer 7 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
1 vote
1 answer 6 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
asked Jun 29, 2021 in Building Conservation safira 1,930 points 2 7 18
2 votes
1 answer 14 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
asked Apr 22, 2021 in Building Conservation khairilhizar 53,770 points 33 88 185
3 votes
1 answer 37 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
asked Feb 3, 2020 in Building Conservation 871206035393 950 points 4 7 14
11 votes
1 answer 40 views
Apakah penggunaan AAC Block lebih baik daripada pengguaan Brick?
asked Aug 15, 2018 in Building Conservation SYUKRISMAIL 220 points 1 1 2
16 votes
2 answers 23 views
11 votes
1 answer 26 views
Apakah tugas utama sebagai seorang Konservator yang bertauliah?
asked Apr 26, 2018 in Building Conservation zainont 810 points 6 7 10
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...