search
Log In

Recent questions in Building

5 votes
0 answers 37 views
Pihak HODT mengemukakan drwg2 PAP utk tujuan tender dokumen tawaran dan dipersetujui oleh HOPT..seterusnya diberikan drwg2 PAP itu kpd pihak SO sbg dok.kontrak..biasanya kesilapan details pd drwg diketahui d peringkat SO,adakah pihak HODT,HOPT tidak menyemak dahulu drwg2 PAP tsbt sblm bersetuju utk dimasukkan dalam dokumen tawaran tender?
asked Sep 14, 2020 in Building hyshukri 170 points 1 2 3
10 votes
4 answers 88 views
SEKARANG INI MENJADI TREND PEMBEKAL HANYA SERTAKAN TEST REPORT SIRIM UNTUK KELULUSAN BAHAN. MOHON PANDANGAN SEMUA.
asked Apr 29, 2019 in Building ROGAYAH ABDULLAH 490 points 3 5 12
9 votes
1 answer 58 views
Sebagaimana kita telah dimaklumkan bahawa warranty untuk bumbung kekuda jenis keluli cold-formed tempuh warrantynya adalah 10 tahun. Adakah JKR akan melaksanakan joint inspection bersama dengan pembekal dan kontraktor utama sebelum tamatnya tempuh sah laku warranty itu demi memastikan bahawa tiada kecacatan tertimbul yang bakal menjejaskan keutuhan kekuda bumbung tersebut?
asked Sep 28, 2018 in Building TanCK 49,050 points 106 197 356
13 votes
1 answer 50 views
asked Sep 25, 2018 in Building TanCK 49,050 points 106 197 356
8 votes
1 answer 30 views
Secara amnya sekiranya terdapat kebocoran di sesebuah bangunan, kontraktor akan menjalankan PU injection. Saya pernah mengalami sendiri kaedah PU injection ini, walaupun telah dibuat pada pertama kali, air yang bocor daripada aras atas masih mencari "laluan lain" untuk mengalir keluar. Kalau membuat PU injection kali kedua/ketiga, adakah berkesan untuk menyelesaikan masalah kebocoran sebegini?
asked Feb 13, 2018 in Building YYTAN 8,240 points 40 49 72
13 votes
2 answers 84 views
Apakah perkara yang perlu dinilai apabila chandelier disumbangkan oleh pihak ketiga?
asked May 8, 2016 in Building Rosli 8,120 points 25 56 91
13 votes
2 answers 150 views
Keperluan kerja konkrit yang dinyatakan di dalam Bab D: Spesifikasi Piawai Bangunan 2014 adalah amat berlainan jika dibandingkan dengan keperluan spesifikasi piawai bangunan 2005. Adakah spesifikasi ini mudah untuk difahami dan digunakan dengan betul?
asked Aug 12, 2015 in Building azudin 50,190 points 24 103 239
17 votes
3 answers 80 views
Pada pagi jumaat 5.6.15, Rakyat Sabah dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 6.0 Richter. Dilaporkan telah berlaku kerosakan kepada bangunan-bangunan hinggakan melibatkan kehilangan nyawa. Persoalannya adakah JKR bersedia untuk mengambilkira faktor gempa ... pengurusan projek? Atau adakah rekabentuk yang dipraktikan sekarang terutamanya oleh pihak struktur cukup untuk menahan kesan gempa bumi.
asked Jun 5, 2015 in Building aidzil 35,060 points 16 58 148
16 votes
1 answer 394 views
Apakah perbezaan di antara patent dan latent defects? Apakah garispanduan/klausa di dalam kontrak yang ada bagi menentukan sesuatu kecacatan yang berlaku di dalam tempoh pembinaan/sebelum bangunan diserah boleh di bawa ke tempoh DLP dan tidak menjejaskan ... berlaku ataupun cukup dengan sekadar ulasan berekod. Penjelasan dari CKUB atau pegawai kontrak dan ukur bahan amatlah dialu-alukan.
asked May 6, 2015 in Building hairumizam harun 2,570 points 6 23 31
17 votes
2 answers 128 views
Jika kita rujuk UBBL didapati ianya masih menggunakan code yang lama seperti CP sedangkan kita telah menggunakan BS. Jika JKR berpindah kepada Euro kelak, apakah kesannya terhad pematuhan pada UBBL? Untuk makluman UBBL adalah di bawah tanggungjawab KPKT.
asked Dec 29, 2014 in Building Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
24 votes
4 answers 5.5K views
Data Rumah: Rumah teres dua tingkat Lokasi kediaman di bandar Pokok teduhan masih kecil (baru di tanam) di tepi jalan-jalan dalam kawasan perumahan Bilik tingkat atas tidak selesa (berbahang) terutama waktu petang hingga ke malam / pagi
asked Apr 28, 2014 in Building Rosli 8,120 points 25 56 91
15 votes
2 answers 173 views
asked Apr 18, 2014 in Building samilah 2,760 points 6 23 31
12 votes
2 answers 197 views
Apakah perkembangan terkini cadangan penggabungan pH JKR dan GreenPASS (CIDB) ?
asked Apr 14, 2014 in Building samilah 2,760 points 6 23 31
13 votes
3 answers 291 views
In designing a rainwater harvesting system if we provide tanks on the ground level, we would have to provide a proper pumping system to use the water harvested - here there is additional cost involved in providing the pumping system and also the electricity cost. There ... a separate structure (surely more expensive). Has any study been made to find out which of the system is more cost effective?
asked Mar 21, 2014 in Building harjit 7,620 points 12 29 53
...