search
Log In

Recent questions in Electrical

1 vote
0 answers 24 views
Apakah spesifikasi minimum untuk CCTV yang biasa digunapakai dalam projek JKR? Kepada pihak manakah yang perlu dirujuk untuk mendapatkan spesifikasi ini?
asked Jun 25, 2020 in ELV (Extra Low Voltage) Anuarz 740 points 2 4 12
2 votes
0 answers 12 views
Macam mana untuk membezakan kedua-dua sistem ini?
asked Jun 1, 2020 in Electrical jhlow 510 points 1 4 9
3 votes
1 answer 23 views
Bagaimana nak saizkan genset yang ada beban mekanikal motor-pam 220kW guna starter Autotransformer dan adakah ukuran tangki fuel diesel dalam Panduan Teknik Elektrik mencukupi utk genset running 8 jam?
asked May 21, 2020 in LV (Low Voltage) madnor 610 points 3 4 11
2 votes
0 answers 17 views
Apakah perbezaan earth fault current dan earth leakage current? @Asyikun @khudri
asked May 20, 2020 in Power Quality hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
1 vote
0 answers 14 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Current Causing Operation of the Device, I2" bagi fius dan pemutus litar? @shahraniAR, @khudri, @Asyikun
asked May 12, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
6 votes
1 answer 31 views
Bolehkah single insulation cable dipasang pada cable tray atau cable ladder? @aizaadzis
asked Apr 29, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
6 votes
1 answer 25 views
Apakah perbezaan antara Astronomical Digital Time Switch VS Analog timer switch? Apakah kelebihan dan kekurangan timer berkenaan?
asked Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 24,640 points 38 96 188
4 votes
1 answer 27 views
Bolehkah bare aluminium tape ditanam dalam tanah untuk lightning earth termination system. Penggunaan copper tape yang ditanam di dalam tanah sering berlaku kecurian? @aizaadzis
asked Apr 17, 2020 in Lightning Protection hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
3 votes
0 answers 20 views
Apakah perbezaan di antara MS IEC 60364 / IEC 60364 dan IEE Wiring Regulations (now known as IET Wiring Regulations)? Hasil semakan kandungannya adalah lebih kurang sama dan nombor klausa juga sama.
asked Apr 13, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
4 votes
1 answer 29 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
asked Apr 10, 2020 in Lightning Protection hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
5 votes
1 answer 28 views
Bagaimanakah cara pengiraan saiz NE cable, Protective Conductor dan Earthing Conductor untuk generator set?
asked Apr 9, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
3 votes
1 answer 14 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Protection Relay yang ditulis dengan perkataan 2OC/1EF?
asked Apr 9, 2020 in Electrical hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
6 votes
2 answers 40 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
asked Apr 5, 2020 in LV (Low Voltage) Farah8981 340 points 1 3 6
4 votes
1 answer 25 views
MCB type C sering digunakan termasuk juga untuk projek-projek JKR. Apakah perbezaan di antara MCB Type B, C dan D? Beban apakah yang sesuai digunakan untuk setiap type bagi MCB tersebut?
asked Apr 4, 2020 in LV (Low Voltage) Farah8981 340 points 1 3 6
2 votes
1 answer 27 views
asked Apr 3, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
2 votes
1 answer 37 views
Kenapakah saiz cable untuk s.s.o minimum adalah 2.5 mm2 sedangkan saiz tersebut tidak dinyatakan dalam standard?
asked Apr 1, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
2 votes
1 answer 17 views
Sejauh mana kepentingan Power Quality dalam aspek penyelenggaraan?
asked Apr 1, 2020 in Power Quality hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
6 votes
1 answer 39 views
Boleh share piawaian JKR bagi Rintangan Bumi untuk janakuasa N-E dan Frame-E, berapa ohm yang boleh diterimapakai?
asked Mar 19, 2020 in Electrical – HT/LV madnor 610 points 3 4 11
8 votes
1 answer 53 views
Adakah ianya merupakan mandatori untuk mematuhi EMAL bagi kerja ubahsuai Bangunan yang bukan direkabentuk oleh pihak JKR ??
asked Mar 22, 2019 in LV (Low Voltage) Anuarz 740 points 2 4 12
...