search
Log In

Recent questions tagged #ckip

3 votes
1 answer 84 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
asked Mar 23, 2021 in Contract Management FaizFaizal93 5,090 points 4 8 16
8 votes
2 answers 97 views
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan penjawat awam yang banyak menganjurkan mesyuarat, kursus, ceramah dan lain-lain program rasmi jabatan secara dalam talian yang melibatkan pelbagai gred dan jawatan. Program ... telah dipohon agar kuasa kelulusan perolehan peralatan-peralatan tersebut diberikan kepada Pengarah Cawangan/Negeri? Sekian terima kasih
asked Feb 10, 2021 in ICT FizuL 8,880 points 11 22 47
4 votes
3 answers 103 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
asked Feb 4, 2021 in Human Resource Management FizuL 8,880 points 11 22 47
3 votes
2 answers 47 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
asked Feb 4, 2021 in Human Resource Management FizuL 8,880 points 11 22 47
6 votes
0 answers 24 views
Assalamualaikum & Salam sejahtera, Pada pendapat tuan/puan sejauh manakah pelaksanaan penilaian kompetensi (CI) dapat mempertingkatkan tahap penyampaian perkhidmatan utama di JKR? Sekian, terima kasih.
asked Sep 30, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,880 points 11 22 47
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...