search
Log In

Recent questions tagged anggaran-jabatan

19 votes
3 answers 98 views
Bolehkan pegawai yang menandatangani Anggaran Jabatan turut menganggotai Jawatankuasa Penilaian Tender bagi projek tersebut?
asked Sep 29, 2015 in Contract Administration khairilhizar 51,920 points 33 88 182
14 votes
3 answers 177 views
Adakah anda setuju tentang pandangan sesetengah pihak bahawa anggaran jabatan (AJ) yang disediakan oleh JKR adalah mahal?
asked Mar 5, 2014 in Contract Administration Nurfidatul 450 points 2 6 7
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...