search
Log In

Recent questions tagged arahan-perubahan-kerja

10 votes
2 answers 139 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
asked Oct 9, 2019 in Contract Administration bukhari5199 960 points 6 10 17
4 votes
1 answer 59 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
asked Aug 16, 2019 in Contract Management madnor 610 points 3 4 11
13 votes
1 answer 82 views
Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya Kontraktor tidak bersetuju dengan kadar harga bagi perubahan kerja tambahan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Administration FM 420 points 2 3 7
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...