search
Log In

Recent questions tagged as-built-drawing

2 votes
1 answer 28 views
Assalam... Kebiasaannya, As Built Drawing yang dikemukakan tidak lengkap setelah sesuatu projek siap diserahkan. Apakah senarai semak As Built Drawing yang diperlukan terutama yang melibatkan displin Arkitek setelah sesuatu projek siap.
asked May 17, 2021 in Contract Management Nor Afandi 240 points 1 2 6
2 votes
2 answers 38 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
asked Nov 19, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) vickneswaran 690 points 1 2 8
8 votes
1 answer 43 views
Assalamualaikum, saya ada pertanyaan bagi Projek Reka dan Bina. Jika kerja-kerja sub-structure bagi sesuatu projek telah siap. Perlukah kontraktor menyerahkan model siap bina bersekali dengan lukisan siap bina untuk sub-structure bagi tujuan semakan? Ataupun ... siap bina apabila model sub-structure dan super-structure siap? Perlukah perkara ini ditekankan dalam BIM Project Execution Plan?
asked Feb 2, 2020 in BIM AfandiRamani 1,200 points 3 8 24
7 votes
2 answers 93 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
asked Jul 15, 2019 in Procurement Management TanCK 49,800 points 107 197 359
16 votes
1 answer 116 views
Ada LSB yang disyaratkan hanya Pegawai Penguasa (PP) atau Wakil PP untuk menandatangani LSB sebagai pengesahan dan ada juga yang mensyaratkan tidak perlu tandatangan PP atau wakil PP sebaliknya perlukan tandatangan P.E sebagi pengesahan. Tidak ada keseragaman di dalam isu ini. Yang mana satu yang betul atau pun mungkin LSB sebenarnya tidak perlukan tandatangan itu semua?
asked Jun 12, 2018 in Project Management srieda 220 points 1 2 3
32 votes
8 answers 267 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
asked Mar 23, 2018 in Project Management abuhanifah 220 points 1 2 4
9 votes
1 answer 82 views
Adakah Lukisan Siap Bina (LSB) /As- Built Drawing bagi Projek menggunakan Pelan Piawai (rekabentuk oleh JKR) perlu cop pengesahan PE?
asked Nov 30, 2017 in Contract Administration mfairuz 9,530 points 25 58 109
16 votes
1 answer 112 views
Penyediaan Lukisan Siap Bina (As-built drawing) merupakan salah satu syarat yang ditetapkan dalam penyerahan projek jalan. Dimanakah boleh saya dapatkan garispanduan penyediaan lukisan ini? Di dalam JKR/SPJ/1988, Para 1.25 ada dinyatakan keperluan menyediakan as ... tetapi maklumat terperinci yang perlu ada tidak dinyatakan. Harap dapat bantuan dari mereka yang berpengalaman dalam perkara ini. tq
asked Mar 24, 2014 in Assets & Facilities Management shnizam 7,700 points 12 39 66
20 votes
5 answers 171 views
Ada tak garispanduan/piawaian yang boleh dirujuk dalam menyediakan Lukisan Siap Bina bagi premis yang tak de lukisan tu?
asked Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management shahiena 2,480 points 10 19 32
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...