search
Log In

Recent questions tagged aset

8 votes
2 answers 96 views
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan penjawat awam yang banyak menganjurkan mesyuarat, kursus, ceramah dan lain-lain program rasmi jabatan secara dalam talian yang melibatkan pelbagai gred dan jawatan. Program ... telah dipohon agar kuasa kelulusan perolehan peralatan-peralatan tersebut diberikan kepada Pengarah Cawangan/Negeri? Sekian terima kasih
asked Feb 10 in ICT FizuL 8,730 points 10 21 46
8 votes
1 answer 11 views
Masih ramai penjawat awam yang tidak memahami MPSAS (Malaysia Public Sector Accounting Standards) dalam pengurusan Perakaunan Aset.
asked Mar 22, 2019 in Human Resource Management Nafiza Samsudin 1,380 points 4 8 14
10 votes
1 answer 39 views
terdapat aset ada yang dalam 1 borang kew-pa terdapat hingga 4 aset yang sama, tetapi kedudukan aset-aset tersebut pada 4 pegawai berlainan. setiap kali aset tu berubah kedudukan atau owner sepatutmya di catit dalam borang kew-pa. apa yang saya perasan, ... ke bahagian yang boleh kita rujuk untuk memastikan sistem rekod asset ini lebih teratur dan mudah, dan paling penting aset sentiasa terjaga.
asked Aug 20, 2018 in Assets & Facilities Management Ueki 7,510 points 10 18 33
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...