search
Log In

Recent questions tagged asset-facilities-management

1 vote
0 answers 24 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih) shdzain 19,300 points 21 43 139
2 votes
2 answers 36 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
asked Nov 19, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih) vickneswaran 680 points 1 2 8
14 votes
1 answer 50 views
Apakah formula APD untuk FM?
asked Sep 25, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih) tzambri 250 points 1 1 3
13 votes
3 answers 120 views
Dengan peruntukan yang tinggi yang disediakan, adakah JKR mampu melaksanakan sendiri penyenggaraan Jalan Persekutuan ini? atau JKR masih selesa dengan perkhidmatan oleh pihak konsesi. Jom kita bincang bersama
asked Dec 26, 2013 in Assets & Facilities Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
7 votes
2 answers 184 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...