search
Log In

Recent questions tagged asset-handover

13 votes
3 answers 120 views
Dengan peruntukan yang tinggi yang disediakan, adakah JKR mampu melaksanakan sendiri penyenggaraan Jalan Persekutuan ini? atau JKR masih selesa dengan perkhidmatan oleh pihak konsesi. Jom kita bincang bersama
asked Dec 26, 2013 in Assets & Facilities Management Mohd Fairuz 27,610 points 73 158 200
12 votes
2 answers 268 views
9 votes
1 answer 55 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...