search
Log In

Recent questions tagged bayaran-perunding

9 votes
1 answer 57 views
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah menghadkan pergerakan dan menyebabkan pihak perunding tidak dapat meneruskan operasi atau dengan kata lain tidak dapat memberi perkhidmatan/servis. Dalam situasi ini, adakah pihak perunding layak menuntut consultant fees dalam ... DIBAYAR - arahan PKP telah dikeluarkan oleh kerajaan/MKN, berkemungkinan boleh dilaporkan kepada pejabat tenaga kerja diatas.
asked Jun 8, 2020 in Contract Management Dr. Zack 3,030 points 17 29 53
17 votes
1 answer 63 views
Adakah Tuntutan Bayaran Perunding seperti tuntutan perjalanan yang melebihi tempoh 3 bulan boleh disyorkan oleh JKR?
asked Dec 28, 2018 in Project Management Nurul Huda 1,950 points 4 8 18
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...