search
Log In

Recent questions tagged borehole

3 votes
2 answers 91 views
Berdasarkan data BoreHole yang telah diperolehi, berapakah sela jarak yang sesuai untuk melaksanakan ujian BoreHole bagi sesuatu projek jalan?
asked Sep 10, 2019 in Geotechnical NURUL AZWIN JUNAIDI 500 points 1 2 13
8 votes
1 answer 85 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
asked May 8, 2019 in Contract Management farizs 6,450 points 14 36 93
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...