search
Log In

Recent questions tagged budaya-kerja

9 votes
2 answers 81 views
Bekerja di rumah merupakan cara baru bekerja sejak PKP semasa penularan COVID-19. Keadaan keterpaksaan bekerja di rumah disebabkan tersebarnya wabak virus ini telah sedikit sebanyak melatih pegawai JKR untuk bekerja dari rumah sahaja. Sejauh manakah satu-satu kerja itu dapat dilaksanakan? Adakah ianya satu kejayaan dlm menuju era IR 4.0? Bolehkah cara/budaya ini diteruskan?
asked Mar 28, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...