search
Log In

Recent questions tagged cerucuk

7 votes
2 answers 88 views
Pihak kontraktor kemukakan borang RFI untuk kerja setting out cerucuk. Wakil JKR ambil maklum dan tidak meluluskan kerana Method Statement dan profail syarikat piler masih belum disemak dan diluluskan. Kontraktor tetap teruskan dengan kerja cerucuk sewaktu ... kontraktor? Bagaimana kaedah untuk menentukan kedalaman cerucuk tanpa melibatkan kos yang tinggi selain parallel seismic? Terima kasih.
asked Oct 29, 2020 in Structure farizs 6,450 points 14 36 93
5 votes
4 answers 100 views
6 votes
1 answer 88 views
Untuk pengujian cerucuk pile bolehkah ujian Y-Jack menggantikan ujian beban (MLT)? jika tiada specification JKR bolehkah kita meluluskannya?
asked May 14, 2019 in Bridge fareidisa 3,930 points 3 22 54
8 votes
1 answer 85 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
asked May 8, 2019 in Contract Management farizs 6,450 points 14 36 93
14 votes
0 answers 86 views
Seringkali kaedah cerucuk micropile menjadi pilihan kontraktor dalam memberi alternatif design kepada projek jambatan. Mengapa? Apakah aspek penting yang perlu diteliti dalam pengawasan kerja cerucuk micropile bagi projek jambatan? Dan adakah ujian bebanan PDA sahaja mencukupi atas alasan tidak diperuntukkan dalam BQ dan site constraint?
asked Nov 7, 2018 in Structure farizs 6,450 points 14 36 93
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...