search
Log In

Recent questions tagged cerun

6 votes
0 answers 33 views
Sekiranya sesuatu kerja cerun telah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak dan bayaran telah dibuat tetapi masih belum membuat serahan kepada pelanggan, kemudian berlaku cerun runtuh akibat hujan luar jangka, adakah kerja-kerja pembaikan boleh dijadikan sebagai VO atas faktor bencana alam? adakah kontraktor layak untuk mendapat EOT untuk kerja pembaikan tersebut?
asked Jan 27 in Contract Management FahmiNazri 180 points 1 3
3 votes
1 answer 40 views
Bagaimanakah Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC) membuat penilaian risiko ketidakstabilan cerun?
asked Oct 20, 2020 in Assets & Facilities Management Aieza 440 points 1 2 6
4 votes
1 answer 62 views
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhan tanah pada sesuatu cerun itu berlaku?
asked Sep 17, 2019 in Geotechnical NURUL AZWIN JUNAIDI 500 points 1 2 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...