search
Log In

Recent questions tagged competency

6 votes
1 answer 43 views
Apakah implikasi kesan sampingan sekiranya seorang pegawai/kakitangan skim perkhidmatan kejuruteraan (J) tidak sempat melaksanakan penilaian Competency Identification (CI) disebabkan telah tamat tempoh yang diberi oleh Urusetia.
asked Oct 8, 2020 in Human Resource Management Laily Bahari 180 points 2 4
21 votes
4 answers 202 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
asked Mar 28, 2019 in Architecture azudin 50,680 points 25 104 239
24 votes
2 answers 68 views
Untuk menuju ke arah negara maju, Malaysia telah melaksanakan kaedah perolehan secara PPP/PFI. Sehingga kini, terdapat projek-projek yang menjelang tempoh usia 10 tahun yang sepatutnya sudah boleh menampilkan pulangannya kepada Kerajaan atau Negara. Sejauh manakah kaedah PPP/PFI dapat menguntungkan negara ini?
asked Dec 12, 2017 in Procurement Management YYTAN 8,510 points 40 52 76
18 votes
1 answer 96 views
Program yang dibangunkan oleh PROKOM ini adalah mengikut framework JKR sehingga 2010. Apakah hala tuju program ini selepas PROKOM tiada dan bagaimana menjadikan program ini mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa?
asked Nov 14, 2016 in Stakeholder Management (PM) szshah 14,340 points 28 50 83
21 votes
3 answers 184 views
Sebelum ini saya pernah memohon untuk mendapatkan jurutera profesional (PE) melalui IEM.. saya bermula dengan Graduate Engineer berdaftar dengan IEM, kemudian memohon PE dengan mengisi borang IEM/PI(1). Setelah layak untuk menduduki Professional Interview(PI), saya ... (PDP).. borang B1 merupakan peringkat akhir diperlukan untuk diserahkan kepada BEM sebelum melayakkan saya untuk mendapat PE...
asked Sep 24, 2016 in Human Resource Management FaizS 24,810 points 15 55 147
15 votes
1 answer 74 views
Baru naru ini Pihak CLI telah mengiklankan permohonan untuk program persijilan kompetensi yang disediakan oleh Urusetia Jurutera Awam. Sehingga kini sejak ianya mula diperkenalkan pada tahun 2013, hanya 4 orang pegawai yang telah mendapat persijilan ini. Apakah cara yang paling sesuai untuk menggalakkan Jurutera Awam JKR untuk mendapatkan persijilan ini?
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management azudin 50,680 points 25 104 239
25 votes
4 answers 87 views
Seringkali rekabentuk projek kerajaan terutamanya bangunan yang direkabentuk oleh kerajaan dikatakan tidak setanding dengan rekabentuk perunding luar dari segi estetik dan sebagainya. Alasan yang diberikan menjerumus kepada kekangan peruntukan, masa, kurang kerjasama antara ... tidak penting kepada projek kerajaan? Atau ,hanya sekadar cukup untuk MEMENUHI FUNGSI REKABENTUK. Apa pendapat anda?
asked May 13, 2015 in Stakeholders Management aidzil 35,820 points 16 62 153
24 votes
3 answers 142 views
Pada masa kini, pekeliling JPA hanya menyatakan kadar bayaran penceramah dalaman dibayar berdasarkan gred berbanding penceramah luar yang dibayar berdasarkan tahun pengalaman dan kepakaran serta kelayakan akademik. Ini kerana kebanyakkan pegawai di JKR ramai mempunyai kelayakkan akademik yang tinggi seperti master dan PHD yang seharusnya dibayar mengikut kelayakan akademik berbanding Gred Jawatan.
asked Apr 8, 2015 in Human Resource Management SaifulFazli 11,530 points 8 14 22
23 votes
1 answer 243 views
Merujuk kepada penstrukturan semula JKR daripada Project Based kepada Asset Based Organisation adalah bagi menerapkan Pengurusan Aset Menyeluruh (Total Asset Management). Adakah penstrukturan ini juga mengambil kira peranan JKR sebagai penasihat teknikal kerajaan dalam projek PFI/PPP? dan Apakah pendirian JKR dalam menghadapi gelombang projek PFI/PPP ini?
asked Mar 8, 2015 in Risk Management szshah 14,340 points 28 50 83
15 votes
1 answer 220 views
Apakah perbezaan Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) yang dianjurkan oleh INTAN selama 1 Bulan dengan Persijilan dibawah kompetensi Pengurusan Projek yang memerlukan pegawai JKR mengemukakan dokumen untuk dijadikan bukti ... Apakah kelebihan dan kekurangan 2 Persijilan tersebut?
asked Feb 4, 2015 in Stakeholder Management (PM) khudri 30,370 points 39 105 222
19 votes
4 answers 179 views
Berita tentang EPSA- Fundamental Project Management telah diwar-warkan dalam laman web JKR pada 8 Julai 2014 (dah sebulan) seperti berikut: E Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) bagi Modul Fundamental of Project Management (FPM) yang dibangunkan oleh PROKOM bersama INTAN ... . Mohamad Norazri di talian 03 2618 7545. Salam EPSA - Learning Anywhere and Anytime,Unit Kompetensi Pengurusan Projek, PROKOM.
asked Aug 12, 2014 in Project Management Hannerita 7,250 points 9 29 47
19 votes
3 answers 136 views
Kerap kali kursus pengurusan projek kurang mendapat sambutan dari HOPT, walaupun hakikat sebenarnya kompetensi pengurusan projek amat penting bagi memastikan kejayaan sesuatu projek. Apakah kerana kursus pengurusan projek banyak mengandungi teori sahaja atau HOPT terlalu sibuk sehingga tiada masa menghadiri kursus.
asked Aug 12, 2014 in Project Management Hannerita 7,250 points 9 29 47
11 votes
1 answer 70 views
Pegawai JKR perlu didedahkan dengan ilmu dan pengalaman pihak perunding dan kontraktor bagi membantu memahami dan menambah pengalaman sendiri dalam menjalankan tugas seharian seperti contoh pensyarah dibenarkan menjalankan kerja luar di bawah syarikat Universiti kerana dengan ... beliau yang juga mendapat ilmu dan pengalaman atas teori semata-mata atau sedikit sahaja pengalaman dipihak swasta.
asked Dec 27, 2013 in Human Resource Management farijal 42,870 points 28 108 208
12 votes
1 answer 103 views
12 votes
1 answer 43 views
...