search
Log In

Recent questions tagged construction-site

4 votes
1 answer 80 views
Setiap kali pengauditan SPB dilaksanakan, akan kedengaran isu berbangkit di mana tanggungjawab JKR terhadap Buku Harian Tapak bagi kontrak Reka & Bina. Ada yang menyatakan ianya tanggungjawab Kontraktor / Perunding sebagaimana perkara 29 dalam Kehendak Syarat Kontrak. ... Kontrak Reka & Bina? Penjelasan ini diharap dapat membantu hala tuju para Auditor dan Auditee semasa sesi pengauditan nanti.
asked Oct 6, 2020 in Contract Management rajarusdy 740 points 1 3 11
7 votes
1 answer 123 views
Sekira diamati lukisan struktur, pada suatu ketika besi tetulang tegasan tinggi 410 N/mm2 digunakan dan ditandakan sebagai Y. Seterusnya apabila BS 8110 diperkenalkan, rekabentuk telah mula menggunakan tetulang tegasan tinggi 460 N/mm2 dan ditandakan sebagai T. Dengan ... N/mm2 dan ditanda sebahagai H. Sebagai pegawai di tapak, bagaimana caranya hendak membezakan jenis tetulang ini di tapak?
asked Nov 18, 2019 in Structure azudin 50,390 points 25 104 239
3 votes
1 answer 53 views
Sebelum lay binder course, normally kita guna SS1K. But, boleh tak guna RS1K or RS3K? In this case, ada additional cost involved SS1K & bahaya kpd trafik sediada, kena tunggu 24 jam. For cases where there is no existing premix, can we just add cement not more ... the top layer 200 mm of the new crusher run. Kita reconstruct sebab subgrade CBR< 3, so, kita recon and reinforced with geotextiles.
asked Jul 8, 2019 in Pavement babyvaliant 410 points 1 2 9
14 votes
2 answers 35 views
Apakah semua projek pembinaan JKR perlu menyediakan BS atau Euro codes yang berkaitan di pejabat tapak untuk dijadikan sebagai rujukan penting dalam proses pembinaan demi memudahkan pengawasan dan seterusnya mengawal kualitinya ketahap optima?
asked Jan 2, 2018 in Stakeholder Management (PM) TanCK 49,820 points 107 197 359
18 votes
1 answer 90 views
Projek pembinaan seringkali akan dipantau mengikut prosedur dan ada juga dipantau mengikut amalan kebiasaan. PP/WPP yang mengikut prosedur sering dikategorikan terlalu ikut buku dan selalu akan ditegur. Walaubagaimanapun PP/WPP yang menguruskan projek mengikut amalan kebiasaannya sering ... menghadapi pelbagai proses audit, apakah pendirian yang harus PP/WPP ikuti? jom bincang bersama.........
asked Oct 15, 2017 in Project Management Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
13 votes
2 answers 90 views
pengisian buku harian tapak bagi semua disiplin adakah perlu di satukan dalam satu buku harian tapak ataupun dipecahkan mengikut disiplin2 bagi projek (Reka & Bina)?
asked Mar 6, 2017 in Technical & Contract Admin NORHANIZA 340 points 2 3 5
16 votes
3 answers 106 views
i) Bagi projek design n built siapakah yang perlu menulis buku harian tapak? adakah JKR ataupun perunding?
asked Mar 6, 2017 in Technical & Contract Admin NORHANIZA 340 points 2 3 5
13 votes
3 answers 94 views
Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP mengenai situasi ini. Adakah juga terdapat di dalam mana-mana piawaian atau BS/EC dinyatakan tentang hot bend ini ? Seterusnya, sekiranya ada, di dalam Clause atau Klausa manakah yang terpakai untuk kes ini sekiranya berlaku di tapak-tapak bina yang menggunakan IBS? Mohon pandangan sahabat2 forum JCOP untuk memberikan pandangan.
asked Feb 28, 2017 in Structure nizam357 2,060 points 6 13 27
21 votes
6 answers 199 views
Kebanyakkan projek projek samada daripada JKR sendiri mahupun pihak swasta amat mengambil ringan mengenai pencemaran yang terhasil dari Tapak pembinaan. Antara pencemaran yang sering berlaku adalah habuk habuk akibat daripada pembersihan bangunan yang hampir ... yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Usul mungkin perlu dibawa ke parlimen kerana ianya membabitkan penggubalan akta pembinaan.
asked Jun 16, 2015 in Risk Management Ismail Hanafi 49,160 points 9 23 57
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...