search
Log In

Recent questions tagged contract-administration

6 votes
3 answers 119 views
Bagi projek reka dan bina, bolehkah pihak kontraktor menukar jenama peralatan yang ingin dipasang di tapak dan berbeza dengan katalog yang dilampirkan pada dokumen kontrak? Tapi masih lagi mematuhi need statements, spesifikasi dan fit for purpose.
asked Sep 22, 2020 in Contract Management fikrirahim 600 points 3 7 15
3 votes
1 answer 52 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
asked Sep 22, 2020 in Mechanical fikrirahim 600 points 3 7 15
5 votes
1 answer 66 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
asked Jul 11, 2020 in Cost Management shdzain 20,890 points 21 44 152
6 votes
2 answers 113 views
Akibat dari kos PDA melebihi kos yang telah diluluskan, mengakibatkan kelewatan proses perolehan dilaksanakan. Apakah langkah-langkah yang perlu di ambil oleh JKR agar tidak timbul permasaalahan tersebut?
asked Dec 23, 2019 in Procurement Management shdzain 20,890 points 21 44 152
19 votes
2 answers 34 views
Walaubagaimanapun perjanjian tersebut didapati lebih memihak kepada pihak syarikat. Jika kontrak masih belum tamat; Apakah kaedah yang terbaik dan prosedur yang diperlukan bagi membolehkan perjanjian berkenaan tidak berat sebelah dan tidak merugikan kerajaan?
asked Mar 2, 2018 in Contract Management Farhani 2,200 points 7 9 12
20 votes
2 answers 172 views
Dalam CoC (Design and Build 2010) jelas mengatakan bon jaminan rekabentuk meliputi 5% dari 'works'. Adakah 'works' merangkumi kos kontrak asal atau kos semasa projek (sewaktu CPC hendak dikeluarkan)?
asked Feb 6, 2017 in Contract Administration hishamb 2,900 points 6 13 29
15 votes
1 answer 42 views
Umum maklum pemakaian spesifikasi standard bagi kerja bangunan edisi 2014 bagi projek-projek baru jkr setelah kuatkuasa surat arahan KPKR Bil.09/2014. Bagi projek yang memerlukan adenda spesifikasi kepada spesifikasi kerja bangunan edisi 2014 ini, ... cara untuk mendapatkan pengesahan atau kelulusan adenda spesifikasi tersebut? Adakah memadai dengan pengesahan dan kelulusan HODT arkitek/C&S?
asked Jan 28, 2017 in Technical & Contract Admin shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
13 votes
1 answer 81 views
Soalan berkenaan keperluan mendapatkan Sijil Perakuan Bomba bagi projek bangunan termasuk dalam kontrak ataupun tidak telah ditanya seperti berikut:- http://jcop.vms.my/qa/index.php/2750/keperluan-mendapatkan-perakuan-bangunan-termasuk-kontrak. Persoalan seterusnya, bagi ... tahun? Kementerian Pelanggan? Kontraktor Utama? Sub-Kontraktor? Konsultan? ataupun JKR? untuk sepanjang tempoh DLP....
asked Jan 24, 2017 in Mechanical szshah 14,340 points 28 50 83
22 votes
2 answers 161 views
Construction industry is realizing the plans and specifications for the physical structure. The project is success when it is completed to meet client needs without any issues and problems in terms of time, quality and budget allocation. The budget allocation is important ... , the question is what are the cause and impact of dispute and delay the closing of final account in construction project.
asked May 28, 2015 in Civil Dr. Zack 3,120 points 17 31 54
18 votes
6 answers 227 views
13 votes
5 answers 244 views
Sekirnya berlaku sesuatu perkara di tapak yang menyebabkan kontraktor mengalami kerugian besar dan mahkamah memutuskan pegawai perlu membayar pampasan akibat keputusan yang tidak wajar yang telah dibuat oleh pegawai JKR tersebut.
asked Jan 2, 2014 in Human Resource Management farijal 42,870 points 28 108 208
16 votes
7 answers 188 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
asked Dec 5, 2013 in Scope Management fairuzA 750 points 4 10 14
8 votes
1 answer 60 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...