search
Log In

Recent questions tagged contract-procurement

2 votes
1 answer 18 views
These standard forms are used by both government and the private sector, have a widely understood risk allocation and have in many cases been the subject of judicial comment.
asked May 30, 2021 in Contract Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
14 votes
1 answer 93 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
asked Jun 8, 2020 in Contract Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
6 votes
1 answer 46 views
Boleh kah dibuat Sectional Completion bg sesebuah Projek. Jika Projek berkenaan dlm keadaan berdenda, adakah dendanya (LAD) akan berubah sekiranya dibuat Sectional Completion? Terima Kasih.
asked Jun 2, 2020 in Contract Administration Sufiyan Safwan 440 points 1 4 14
5 votes
0 answers 29 views
Adakah boleh difikirkan menjadikan Pejabat Pengurusan Portfilo sebahagian daripada stakeholder kontrak pembinaan?Ini adalah kerana keadaan kerja yang melibatkan pengurusan projek banyak melibatkan pejabat ini termasuklah pada peringkat awal kontrak sehingga pemantauan projek. ... 'product' yang dihasilkan dan menyebabkan ada sebilangan menyatakan pejabat tersebut 'tidak bekerja'. Mohon pandangan.
asked Apr 15, 2020 in Procurement Management mhafizs 14,030 points 4 33 96
7 votes
2 answers 100 views
Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182. Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai ... Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja? Terima kasih
asked Nov 22, 2019 in Contract Management khudri 28,460 points 38 99 211
7 votes
1 answer 143 views
Bagaimanakah cara untuk menangani masalah projek yang direkabentuk oleh perunding yang dilantik oleh pelanggan dan mengahadapi masalah dan akhirnya diserahkan kepada JKR untuk menyelasaiakannya?
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 108 208
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...