search
Log In

Recent questions tagged coordination

6 votes
1 answer 68 views
Plan Strategik JKR 2021-2025 menyasarkan 80% pemerkasaan adaptasi BIM perlu dicapai. Oleh itu apakah peranan dan tugas pejabat HOPT dalam melaksanakan BIM? Mohon pencerahan.
asked Jan 31, 2021 in BIM shdzain 19,280 points 21 43 139
13 votes
1 answer 110 views
Pada kebiasaanya, kegagalan melakukan koordinasi pada peringkat rekabentuk akan menyebabkan kesukaran pada wakil JKR di tapak projek melakukan kerja-kerja pengawasan projek dan membuat keputusan yang melibatkan perubahan rekabentuk. Dalam kes ini, lukisan rekabentuk ... S.O apabila mendapati terdapat column berada di tengah-tengah koridor kecil di peringkat akhir pembinaan struktur konkrit?
asked Mar 18, 2015 in Civil szshah 14,340 points 28 50 83
11 votes
4 answers 227 views
Pelanggan enggan menerima projek yang sebelum ini banyak kes berlaku dimana kontraktor lambat melaksana/membaiki kecacatan semasa tempoh kecacatan. Pembekal juga enggan datang mendatangi semua kecacatan yang dilapor. Pelanggan sudah hilang kepercayaan kepada janji kontraktor dan juga janji JKR dalam menyelesaikan kerja-kerja kecacatan semasa DLP.
asked Nov 21, 2013 in Project Management farijal 42,870 points 28 108 208
13 votes
2 answers 126 views
asked Sep 29, 2013 in Project Management zaidiI 260 points 1 2 4
20 votes
7 answers 605 views
JKR melaksanakan sistem matriks dalam pengruusan projek yang tidak efektif yang boleh menyebabkan setiap sektor atau cawangan beroperasi secara silo.
asked Sep 27, 2013 in Project Management abrahmans 9,200 points 17 35 86
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...