search
Log In

Recent questions tagged coordination

5 votes
1 answer 36 views
Plan Strategik JKR 2021-2025 menyasarkan 80% pemerkasaan adaptasi BIM perlu dicapai. Oleh itu apakah peranan dan tugas pejabat HOPT dalam melaksanakan BIM? Mohon pencerahan.
asked Jan 31 in BIM shdzain 15,580 points 20 41 115
13 votes
1 answer 105 views
Pada kebiasaanya, kegagalan melakukan koordinasi pada peringkat rekabentuk akan menyebabkan kesukaran pada wakil JKR di tapak projek melakukan kerja-kerja pengawasan projek dan membuat keputusan yang melibatkan perubahan rekabentuk. Dalam kes ini, lukisan rekabentuk ... S.O apabila mendapati terdapat column berada di tengah-tengah koridor kecil di peringkat akhir pembinaan struktur konkrit?
asked Mar 18, 2015 in Civil szshah 14,260 points 28 50 83
11 votes
4 answers 227 views
Pelanggan enggan menerima projek yang sebelum ini banyak kes berlaku dimana kontraktor lambat melaksana/membaiki kecacatan semasa tempoh kecacatan. Pembekal juga enggan datang mendatangi semua kecacatan yang dilapor. Pelanggan sudah hilang kepercayaan kepada janji kontraktor dan juga janji JKR dalam menyelesaikan kerja-kerja kecacatan semasa DLP.
asked Nov 21, 2013 in Project Management farijal 42,830 points 28 107 208
13 votes
2 answers 124 views
asked Sep 29, 2013 in Project Management zaidiI 260 points 1 2 4
20 votes
7 answers 603 views
JKR melaksanakan sistem matriks dalam pengruusan projek yang tidak efektif yang boleh menyebabkan setiap sektor atau cawangan beroperasi secara silo.
asked Sep 27, 2013 in Project Management abrahmans 9,180 points 17 34 86
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...