search
Log In

Recent questions tagged create

11 votes
2 answers 66 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
asked May 26, 2020 in Human Resource Management FizuL 8,870 points 11 21 47
8 votes
4 answers 28 views
Adakah pre & post question sesuai sebagai tools penilaian penambahan kompetensi peserta kursus atau sebagai penilaian kompetensi penceramah dalam menyampaikan ceramahnya kepada peserta kursus? Mohon penjelasan bagi keputusan yang diberikan.
asked Mar 14, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
5 votes
3 answers 26 views
Teknik pembelajaran yang bagaimanakah yang diharapkan oleh peserta kursus apabila menghadiri sesuatu kursus anjuran CREaTE?
asked Mar 14, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
15 votes
4 answers 90 views
Adakah kursus yang dilaksanakan di CREaTE membantu peserta dalam melaksanakan kerja selepas berkursus?
asked Mar 2, 2020 in Miscellaneous syariza 3,670 points 3 16 43
5 votes
1 answer 46 views
Bagaimana kakitangan sokongan atau JKR Negeri yang tiada email jabatan hendak daftar dan kemaskini kursus dalam sistem online Latihan CREaTE??
asked Jul 25, 2019 in Helpdesk farizs 6,820 points 14 37 100
13 votes
1 answer 27 views
Adakah setiap KPPKL di setiap cawangan turut mengalami masalah data dan maklumat yang tidak tepat di dalam sistem latihan CREaTE seumpama ini ?
asked Jul 24, 2018 in Helpdesk FizuL 8,870 points 11 21 47
14 votes
1 answer 51 views
Seperti yang kita semua tahu, setiap pegawai haruslah merekod sendiri setiap kursus yang telah dihadiri ke dalam sistem Latihan JKR melainkan kursus induk dan kursus dalaman kerana ianya direkodkan oleh pihak PPKL atau penganjur kursus. Namun masih ramai pegawai ... soalan saya, apakah perbezaan antara Pembelajaran Umum, Kursus Luar dan Pembelajaran Kendiri di dalam Sistem Latihan JKR, CREaTE?
asked Jul 10, 2018 in Human Resource Management fatihah.adnan 250 points 1 1 3
29 votes
6 answers 83 views
Adakah wajar semua Kursus di CREaTE dimulakan pada pukul 10:00 pagi pada hari pertama bagi memudahkan pergerakkan peserta kursus?
asked May 4, 2018 in Human Resource Management FizuL 8,870 points 11 21 47
19 votes
1 answer 40 views
Selain dari tempat kursus yang serba lengkap, kelengkapan makmal yang terkini dan tempat rujukan teknikal untuk kerja-kerja pembinaan.
asked Feb 8, 2018 in Human Resource Management Asri5693 470 points 2 2 4
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...