search
Log In

Recent questions tagged data

15 votes
1 answer 28 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
asked Dec 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) Akman 650 points 2 3 8
8 votes
0 answers 19 views
jpedia.jkr.gov.my Adakah boleh kad pengenalan yang juga merupakan data peribadi tidak dipaparkan pada pengguna lain dalam website ini?
asked Nov 30, 2017 in Miscellaneous firdausg 260 points 1 2
12 votes
1 answer 45 views
Kekerapan berlaku gangguan rangkaian menyebabkan operasi harian di pejabat terjejas.
asked Dec 4, 2013 in Helpdesk hanifaha 3,040 points 6 14 24
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...