search
Log In

Recent questions tagged design

7 votes
2 answers 68 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
asked Apr 5, 2020 in LV (Low Voltage) Farah8981 350 points 1 3 8
3 votes
2 answers 69 views
Sudahkah satu sistem comprehensive untuk pengumpukan data kemalangan diwujudkan di JKR? Andai ada, apa sistem yang digunakan oleh pihak JKR perihal pengumpulan data tersebut untuk dijadikan rujukan penting dalam urusan rekabentuk jalan dan perancangan mitigasi demi mengurangkan tragedi kemalangan?
asked Sep 19, 2019 in Road TanCK 49,800 points 107 197 359
6 votes
2 answers 123 views
Apakah jenis analisa yang boleh dilakukan sekiranya RC slab yang telah dibina ditebuk untuk laluan ducting dan di manakah kawasan slab yang paling sesuai untuk dibuat opening?
asked Sep 12, 2019 in Structure almizan 390 points 2 4 6
3 votes
1 answer 56 views
Didapati rekabentuk struktur pavement menggunakan ATJ5/85 (Pind. 2013) kekuatannya dilebihkan kepada lapisan Binder Course dimana ianya lebih tebal berbanding rekabentuk sebelum ini. Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.
asked Jul 9, 2019 in Pavement MFH 3,380 points 4 13 27
14 votes
1 answer 26 views
Segaimana telah dan sedang diamalkan dalam pembinaan jalan dibeberapa jalinan jalan di America dengan kaedah High Performance Precast Post Tension Concrete Panel Slab. Apakah JKR juga akan adakan perancangan untuk mengamalkan kaedah yang sama dalam proses pembinaan jalan?
asked Dec 26, 2018 in Road TanCK 49,800 points 107 197 359
11 votes
0 answers 18 views
Sebagaimana kita dimaklumkan grade concrete untuk rasuk jenis UHPC berada dalam lingkungan grade 120-150. Apakah impaknya jika rasuk jenis UHPC ini digunakan dalam pembinaan jambatan dimana sistemnya adalah dari jenis fully integral dan concrete strength untuk abutment adalah garde 50?
asked Oct 26, 2018 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
17 votes
1 answer 33 views
Apakah perancangan JKR terhadap cadangan penggunaan “Long Life Surfacing” seperti “epoxy asphalt” dan “high performance cementitious materials (HPCM)” demi mengelakkan kos penyenggaraan jalan yang kian meningkat dan kekang disamping itu juga dapan tingkatkan Expected Lifespan sesebuah jalan?
asked Jul 9, 2018 in Road TanCK 49,800 points 107 197 359
14 votes
2 answers 56 views
Bagaimanakah untuk mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk membuat pembukaan/penebukan di rasuk yang bersaiz 1020x450mm untuk keperluan 4 batang paip sewerage yang bersaiz 100mm diameter?
asked May 3, 2018 in Structure anasyieen 340 points 3 3 7
15 votes
1 answer 70 views
MCCB digunakan bagi melindungi kabel (Iz >In). Dalam proses rekabentuk, HODT Mekanikal akan memberikan maklumat berkaitan beban elektrik untuk keperluan motor berserta penggunaan starter seperti DOL, Star Delta, Autotrans, ataupon Softstarter. Adakah perlu mengambilkira faktor starter bagi pemilihan MCCB yang lebih besar untuk starting current?
asked Feb 27, 2018 in LV (Low Voltage) khudri 30,370 points 39 105 222
11 votes
0 answers 30 views
Apakah kandungan spesifikasi JKR berkaitan dengan kerja-kerja mengecat komponen struktur jejantas, jambatan, jejambat dan bangunan dengan jelasnya terangkan keperluan untuk semakan dew point dan relative humidity substrate sebelum perlaksanaannya demi mencapai kualiti output yang optimum supaya ketahanlasakannya tercapai mengikut kehendak rekabentuk?
asked Jul 12, 2017 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
13 votes
1 answer 38 views
Apakah wakil JKR, perunding dan kontraktor faham dengan jelasnya segala lukisan perincian dan kaedah pembinaan terhadap sistem jambatan dari kalangan semi-integral dan fully integral memandang isu ini seringkali menjadi perbincangan ketika perlaksanaan audit ... perbedaan lukisan perincian tetulang untuk rasuk dan sistem penyambungan di bahagian abutment dikalangan kedua-dua sistem tersebut?
asked Mar 17, 2017 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
15 votes
1 answer 24 views
Andai sudah dan pernah ada, berapa kerap perjumpaan itu harus diadakan untuk berkongsikan pengetahuan dan masalah pernah dihadapi dengan merujukkan kepada Terma Rujukan Rekabentuk sediada?
asked Jan 25, 2017 in Bridge TanCK 49,800 points 107 197 359
14 votes
1 answer 72 views
Apakah pertimbangan rekabentuk struktur dalam high rise building? Selain itu, kaedah transfer beam, post tension beam/slab sering digunakan dalam rekabentuk bangunan tinggi. Bilakah kaedah tersebut sesuai digunakan?
asked Dec 21, 2016 in Structure FaizS 24,810 points 15 55 147
13 votes
2 answers 68 views
Bagi Projek2 baru yang mempunyai STP, adakah perlu dibuat meter TNB yang berasingan dengan Meter bagi blok pentadbiran... Adakah tapak STP berkenaan akan diserahkan kepada pihak utiliti seperti IWK dan kos penyelenggaraan serta kos operasi seperti penggunaan elektrik ditanggung oleh pihak IWK atau pihak tentuan tanah..
asked Oct 7, 2016 in LV (Low Voltage) khudri 30,370 points 39 105 222
20 votes
2 answers 123 views
Di dalam penyediaan lukisan struktur, seseorang Jurutera Struktur perlu menjalankan kerja manganalisis dan rekabentuk se sebuah bangunan. Di dalam penggunaan sesuatu perisian kejuruteraan, adalah didapati bahawa pereka (atau software operator) lebih mementingkan "berapa banyak besi" dari "behavior" sesuatu struktur. Mana lagi penting dan perlu difahami? Analisis atau Design (Rekabentuk)?
asked Aug 12, 2015 in Structure azudin 50,680 points 25 104 239
23 votes
2 answers 179 views
Setelah berpuluh tahun JKR menjadi tunjang pembangunan negara Malaysia yang tercinta ini, JKR telah menghasilkan beratus rekabentuk lukisan piawai untuk pelbagai jenis bangunan dari sekecil pondok pengawal ke rekabentuk hospital dan stadium. Lukisan piawai yang ... mekanikal, ict, landskap dan elektrikal. Siapakah yang bertanggunjawab mengumpul semua khazanah dan data rekabentuk tersebut ?!
asked May 10, 2015 in Helpdesk szshah 14,340 points 28 50 83
24 votes
4 answers 148 views
Value Engineering dilaksanakan oleh JKR/Jabatan Teknikal pada peringkat rekabentuk dan pembinaan bagi memastikan rekabentuk dan pembinaan dioptimumkan agar menepati fungsi dan keperluan projek yang telah ditetapkan. Soalnya, bilakah tempoh paling sesuai dilaksanakannya? Adakah pada peringkat rekabentuk 30%? 50%? ataupun 100%?
asked May 6, 2015 in Value Management szshah 14,340 points 28 50 83
...