search
Log In

Recent questions tagged design

6 votes
2 answers 38 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
asked Apr 5 in LV (Low Voltage) Farah8981 340 points 3 6
3 votes
2 answers 68 views
Sudahkah satu sistem comprehensive untuk pengumpukan data kemalangan diwujudkan di JKR? Andai ada, apa sistem yang digunakan oleh pihak JKR perihal pengumpulan data tersebut untuk dijadikan rujukan penting dalam urusan rekabentuk jalan dan perancangan mitigasi demi mengurangkan tragedi kemalangan?
asked Sep 19, 2019 in Road TanCK 48,700 points 106 193 350
6 votes
2 answers 113 views
Apakah jenis analisa yang boleh dilakukan sekiranya RC slab yang telah dibina ditebuk untuk laluan ducting dan di manakah kawasan slab yang paling sesuai untuk dibuat opening?
asked Sep 12, 2019 in Structure almizan 330 points 2 4 6
3 votes
1 answer 51 views
Didapati rekabentuk struktur pavement menggunakan ATJ5/85 (Pind. 2013) kekuatannya dilebihkan kepada lapisan Binder Course dimana ianya lebih tebal berbanding rekabentuk sebelum ini. Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.
asked Jul 9, 2019 in Pavement MFH 3,280 points 4 13 26
14 votes
1 answer 25 views
Segaimana telah dan sedang diamalkan dalam pembinaan jalan dibeberapa jalinan jalan di America dengan kaedah High Performance Precast Post Tension Concrete Panel Slab. Apakah JKR juga akan adakan perancangan untuk mengamalkan kaedah yang sama dalam proses pembinaan jalan?
asked Dec 26, 2018 in Road TanCK 48,700 points 106 193 350
11 votes
0 answers 17 views
Sebagaimana kita dimaklumkan grade concrete untuk rasuk jenis UHPC berada dalam lingkungan grade 120-150. Apakah impaknya jika rasuk jenis UHPC ini digunakan dalam pembinaan jambatan dimana sistemnya adalah dari jenis fully integral dan concrete strength untuk abutment adalah garde 50?
asked Oct 26, 2018 in Structure TanCK 48,700 points 106 193 350
17 votes
1 answer 32 views
Apakah perancangan JKR terhadap cadangan penggunaan “Long Life Surfacing” seperti “epoxy asphalt” dan “high performance cementitious materials (HPCM)” demi mengelakkan kos penyenggaraan jalan yang kian meningkat dan kekang disamping itu juga dapan tingkatkan Expected Lifespan sesebuah jalan?
asked Jul 9, 2018 in Road TanCK 48,700 points 106 193 350
14 votes
2 answers 52 views
Bagaimanakah untuk mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk membuat pembukaan/penebukan di rasuk yang bersaiz 1020x450mm untuk keperluan 4 batang paip sewerage yang bersaiz 100mm diameter?
asked May 3, 2018 in Structure anasyieen 340 points 3 3 6
14 votes
1 answer 57 views
MCCB digunakan bagi melindungi kabel (Iz >In). Dalam proses rekabentuk, HODT Mekanikal akan memberikan maklumat berkaitan beban elektrik untuk keperluan motor berserta penggunaan starter seperti DOL, Star Delta, Autotrans, ataupon Softstarter. Adakah perlu mengambilkira faktor starter bagi pemilihan MCCB yang lebih besar untuk starting current?
asked Feb 27, 2018 in LV (Low Voltage) khudri 24,590 points 38 94 187
10 votes
0 answers 26 views
Apakah kandungan spesifikasi JKR berkaitan dengan kerja-kerja mengecat komponen struktur jejantas, jambatan, jejambat dan bangunan dengan jelasnya terangkan keperluan untuk semakan dew point dan relative humidity substrate sebelum perlaksanaannya demi mencapai kualiti output yang optimum supaya ketahanlasakannya tercapai mengikut kehendak rekabentuk?
asked Jul 12, 2017 in Structure TanCK 48,700 points 106 193 350
13 votes
1 answer 34 views
Apakah wakil JKR, perunding dan kontraktor faham dengan jelasnya segala lukisan perincian dan kaedah pembinaan terhadap sistem jambatan dari kalangan semi-integral dan fully integral memandang isu ini seringkali menjadi perbincangan ketika perlaksanaan audit ... perbedaan lukisan perincian tetulang untuk rasuk dan sistem penyambungan di bahagian abutment dikalangan kedua-dua sistem tersebut?
asked Mar 17, 2017 in Structure TanCK 48,700 points 106 193 350
16 votes
1 answer 20 views
Andai sudah dan pernah ada, berapa kerap perjumpaan itu harus diadakan untuk berkongsikan pengetahuan dan masalah pernah dihadapi dengan merujukkan kepada Terma Rujukan Rekabentuk sediada?
asked Jan 25, 2017 in Bridge TanCK 48,700 points 106 193 350
14 votes
1 answer 68 views
Apakah pertimbangan rekabentuk struktur dalam high rise building? Selain itu, kaedah transfer beam, post tension beam/slab sering digunakan dalam rekabentuk bangunan tinggi. Bilakah kaedah tersebut sesuai digunakan?
asked Dec 21, 2016 in Structure FaizS 19,770 points 15 50 128
12 votes
2 answers 59 views
Bagi Projek2 baru yang mempunyai STP, adakah perlu dibuat meter TNB yang berasingan dengan Meter bagi blok pentadbiran... Adakah tapak STP berkenaan akan diserahkan kepada pihak utiliti seperti IWK dan kos penyelenggaraan serta kos operasi seperti penggunaan elektrik ditanggung oleh pihak IWK atau pihak tentuan tanah..
asked Oct 7, 2016 in LV (Low Voltage) khudri 24,590 points 38 94 187
25 votes
0 answers 122 views
Apakah kesannya jika Generator Neutral-to- Earth earthing dibuat secara berasingan dengan Generator Frame Earthing. Kaedah ini tiada di dalam Standard
asked Nov 28, 2015 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,060 points 11 24 85
20 votes
2 answers 118 views
Di dalam penyediaan lukisan struktur, seseorang Jurutera Struktur perlu menjalankan kerja manganalisis dan rekabentuk se sebuah bangunan. Di dalam penggunaan sesuatu perisian kejuruteraan, adalah didapati bahawa pereka (atau software operator) lebih mementingkan "berapa banyak besi" dari "behavior" sesuatu struktur. Mana lagi penting dan perlu difahami? Analisis atau Design (Rekabentuk)?
asked Aug 12, 2015 in Structure azudin 49,750 points 24 102 239
23 votes
2 answers 173 views
Setelah berpuluh tahun JKR menjadi tunjang pembangunan negara Malaysia yang tercinta ini, JKR telah menghasilkan beratus rekabentuk lukisan piawai untuk pelbagai jenis bangunan dari sekecil pondok pengawal ke rekabentuk hospital dan stadium. Lukisan piawai yang ... mekanikal, ict, landskap dan elektrikal. Siapakah yang bertanggunjawab mengumpul semua khazanah dan data rekabentuk tersebut ?!
asked May 10, 2015 in Helpdesk szshah 14,180 points 28 50 83
...