search
Log In

Recent questions tagged dokumen-kontrak

6 votes
1 answer 73 views
Pihak HODT mengemukakan drwg2 PAP utk tujuan tender dokumen tawaran dan dipersetujui oleh HOPT..seterusnya diberikan drwg2 PAP itu kpd pihak SO sbg dok.kontrak..biasanya kesilapan details pd drwg diketahui d peringkat SO,adakah pihak HODT,HOPT tidak menyemak dahulu drwg2 PAP tsbt sblm bersetuju utk dimasukkan dalam dokumen tawaran tender?
asked Sep 14, 2020 in Building hyshukri 180 points 1 2 4
6 votes
1 answer 43 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
asked Jul 12, 2020 in Contract Management mnaqib 180 points 1 2
14 votes
1 answer 94 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
asked Jun 8, 2020 in Contract Management Dr. Zack 3,120 points 17 30 53
17 votes
2 answers 83 views
Contohnya...dalam lukisan pembinaan memaklumkan penggunaan lightweight brick, sebalik nya dokumen kontrak memaklumkan penggunaan bata tanah liat.
asked May 3, 2018 in Structure ADAM.Y 1,920 points 9 13 20
16 votes
1 answer 88 views
Selain dua (2) salinan Dukumen Kontrak asal yang perlu disediakan, berapa naskahkah salinan yang seharusnya disediakan oleh kontraktor untuk dijadikan sebagai edaran untuk tujuan kegunaan rujukan dan simpanan oleh pihak yang berkaitan? Adakah senarai khas telah disediakan kepada kontraktor untuk dijadikan sebagai rujukan edaran?
asked Mar 2, 2018 in Contract Management TanCK 49,800 points 107 197 358
19 votes
1 answer 42 views
Seperti yang sediamaklum bagi kontrak FMM 2016 tiadanya jawatan verifier didalam kontrak. Adakah releven dan praktikal bagi perkara ini memandangan "peranan" verifier itu perlu.
asked Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih) NizamSani 2,240 points 5 14 24
18 votes
1 answer 35 views
Di mana di dalam Kontrak Projek PFI ini tidak disertakan sekali bersama Bill of Quantities (BQ) atau Schedule of Rates, hanya jumlah Lump Sum (LS) sahaja terdapat di dalam kontrak. Ini bermaksud tidak ada terma yang mengikat kos setiap item di dalam kontrak ... Kontrak Reka dan Bina di mana terdapat Schedule of Rates di dalam kontrak yang mengikat kos setiap item. Mohon nasihat dan pencerahan.
asked Dec 15, 2017 in Contract Management Tira 270 points 1 1 3
10 votes
0 answers 39 views
Kontraktor telah menawarkan tiga (3) jenama untuk setiap peralatan. Bagi tujuan penjilidan dokumen kontrak, adakah ketiga-tiga jenama perlu dijilidkan dan pemilihan 1 jenama akan dibuat kemudian oleh Project Director. Atau hanya 1 jenama sahaja boleh dijilidkan dalam dokumen kontrak??
asked Nov 14, 2017 in Contract Management haziman 650 points 2 5 11
20 votes
2 answers 82 views
Apakah faktor utama kelewatan proses penyediaan perakuan lanjutan masa?
asked Mar 7, 2016 in Contract Administration Shahrol 320 points 1 1 5
34 votes
2 answers 148 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
asked Aug 12, 2015 in Contract Administration MFathullah 670 points 4 9 13
19 votes
3 answers 161 views
Adakah kesemua pejabat tapak JKR untuk projek JKR sekarang menggunakan kabin?
asked Sep 23, 2014 in Project Management SarumZA 10,190 points 33 70 108
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...