search
Log In

Recent questions tagged down-conductor-system

2 votes
1 answer 18 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
asked Jun 15 in Lightning Protection Mybnary78 150 points 2
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...