search
Log In

Recent questions tagged engineering

14 votes
3 answers 187 views
Setakat pengetahuan saya, Perbadanan Aset Keretapi (PAK) telah ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991 (Akta 463). Tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada PAK adalah seperti berikut: Bertanggungjawab ke atas pengurusan aset dan tanggungan liabiliti Pentadbiran ... mengenai subjek tersebut dan boleh dikongsi bersama kerana saya tidak dapat cari di dalam JKR Strategic Framework 2012-2015.
asked Feb 3, 2015 in Miscellaneous szshah 14,280 points 28 50 83
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...