search
Log In

Recent questions tagged erm

22 votes
2 answers 48 views
18 votes
1 answer 88 views
1.Bagaimana daftar risiko iaitu insiden risiko diwujudkan? Adakah berdasarkan kepada maklumat Pelan Strategik Jabatan/Cawangan/Negeri yang sediada. 2. Berdasarkan 'template' Daftar Risiko JKR mempunyai maklumat 'strategi rawatan pencegahan/mitigasi' adakah maklumat ini ... PRM. Bagaimana pihak yang terlibat dengan pengoperasian ERM dan PRM memberi penerangan kepada pegawai di dalam organisasi ?
asked Jan 15, 2019 in Stakeholders Management Mus Fiera 2,170 points 3 7 22
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...