search
Log In

Recent questions tagged etass

5 votes
0 answers 25 views
Bagaimana pemantauan Laporan ETASS dilaksanakan dan adakah ianya diselaraskan di dalam sistem HRMIS terutama sekali berkenaan dengan ketidakhadiran pegawai (cuti/tidak hadir)?
asked Jul 1, 2020 in Human Resource Management AZIERIN 170 points 1 2
10 votes
1 answer 109 views
Tidak hadir kerana bertugas di luar pejabat, dsb. Fungsi ini sepatutnya sama seperti "datang lewat" atau "keluar awal" tanpa punch dan hanya memerlukan kelulusan daripada Pegawai atasan.
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management cmsoon 6,030 points 11 32 55
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...